חדשות

יולי 13, 2020

מאת פרופ' יהודה רצהבי ז"ל

יולי 13, 2020

קונטריס בדיני תעניות בין המצרים ות"ב

יולי 12, 2020

מסיפורי תימן…

יולי 12, 2020

מאת הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל – מרא דאתרא דבני ברק

יולי 10, 2020

להלן מבזק חדשות ועדכונים מהשבוע החולף | מבית קו המאורות>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>מיטב הראיונות...

אתר מסורת

באתר מסורת ניתן להאזין להרה"ג יהודה גמליאל שליט"א קטעי תורה והפטרה, נביאים וכתובים, תפילות סדר השנה, שירים

קרא עוד

חדש על המדף

מבצע החודש
ספר הסודות

בנושא קבלה מעשית

אודות נוסח תימן

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל כולל תצוגות קבע ופעילויות ייחודיות להפצה ושימור המורשת
של יהדות תימן באמצעות אוספים ומוצגים נדירים, אותנטיים וייחודים. עוד ניתן ללמוד את עולם הרוח
העשיר של יהודי תימן באמצעות שולחן אינטראקטיבי ייחודי.

pic
0