r האתרוג התימני הגדול בעולם - נוסח תימן

האתרוג התימני הגדול בעולם

23 ינואר

בבית פרטי בנתניה גדל אתרוג עם מימדים גדולים יותר מאלו של זה שנמצא בנאות קדומים, שפרטיו הועברו לספר השיאים של גינס.


הקרב על האתרוג הגדול בעולם הולך ומתחמם. לאחר שבשבוע שעבר טענו בשמורת "נאות קדומים" שבאזור מודיעין, שבידיהם נמצא האתרוג הגדול ביותר, הגיעו פרטיו של אתרוג אף גדול יותר.


יוסי פרחי, בן 25 מנתניה, גילה על עץ האתרוגים בביתו של שכנו, תושב קרית צאנז גידול גדול במיוחד. פרחי, שסיפר שהוא רגיל כבר ליצורים הגדולים בחצר, אחרי שבשנה שעברה גם גדל אתרוג גדול במיוחד, לא התרגש במיוחד מהאתרוג הנוכחי. לדבריו, רק לאחר שראה בוואלה! את הידיעה כי נאות קדומים פונים לספר השיאים של גינס בכדי להנציח את האתרוג שלהם, החליט למדוד את האתרוג שבידיו.


האתרוג של נאות קדומים, הוא, לדבריהם, באורך 37 ס"מ, רוחב 17 ס"מ ומשקלו 3.66 ק"ג. לאחר מדידה עצמית, התברר כי האתרוג של פרחי, לעומת זאת, הוא באורך 30 ס"מ, רוחב 20 ס"מ, היקף 62 ס"מ ומשקלו 4.4 (!) ק"ג.


מה אתה עושה איתו עכשיו ומה לאחר סוכות?


"אני מברך עליו בכל יום בבית הכנסת 'תפילת אבות' בנווה שלום, ואחרי החג ניגש לעורך דין כדי לרשום את האתרוג בספר השיאים של גינס. אחרי שנסיים את הפעולה הזו, סבתה של אשתי לעתיד תכין ממנו ריבה".


יש לציין שמשום נוי מצווה נהגו יהודי תימן להבליט מצווה זו של ארבעת המינים. וכותב הרב שלמה קורח (עריכת שולחן, ג, עמ' רצ"ד):


אף על פי שמעיקר הדין שיעור האתרוג כביצה, אבל ככל שהאתרוג מגודל יותר, כך הוא מהודר יותר, וכך נהגו למעשה בשיעור אורך הלולב ההדס והערבה, להתנאות בגדולים והארוכים ביותר. בדיון על גודל האתרוג מספרת הגמרא (סוכה, דף לו ע"ב): "תניא א"ר יוסי, מעשה בר' עקיבה שבא לבית הכנסת ואתרוגו על כתפו".


הרב יוסף קאפח בדבריו על שיעור האתרוג מביא מקורות הלכתיים שאתרוג יכול להיות גדול מאוד. וכותב על דברי הגמרא (ראה מהדורתו למשנה תורה להרמב"ם, זמנים, ב, לולב, פרק ז ח, הערה כד, עמ' תקפו-ז):


וזה לא ימצא אלא באתרוגים שלנו [=האתרוג התימני]


שהם טבעיים כפי שבראם הקב"ה, שהיו אתרוגים שמשקלם כשלשה ק"ג. אבל המורכבים, בין הרכבה אחת שנקראים


בפיהם בלתי מורכבים, בין המורכבים פעמים ושלש, לא


ימצא בהם כלל גודל כזה אפילו אחד בשתי ידיו. כי


השותף השני שהוא הלימון בשל היותו קטן בממדיו עוצר


את התפתחות החלק השני […] .


הרבנים יוסף קאפח ויצחק רצאבי סוברים שרק האתרוג התימני אין בו שום חשש של הרכבה וכשרותו מהודרת יותר משאר האתרוגים המצויים בשוק (ראה הרב י' קאפח, שם, עמ' תקפז; הרב י' רצאבי, שולחן ערוך המקוצר, ג, סימן קיז, ח).


 


* מתוך מאמרו של הד"ר אהרן גימאני


המצוי כאן: http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/emor/gimani.htm

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0