r סיום הש"ס בעיון - נוסח תימן

סיום הש"ס בעיון

23 ינוארלומדי בית המדרש 'שערי הלכה' בנשיאות הרה"ג פנחס קורח שליט"א ערכו סיום הש"ס בעיון


סיום הש"ס בעיון נערך ע"י לומדי ביהמ"ד 'שערי הלכה' בראשות הרה"ג רבי פנחס קורח שליט"א מגדולי ומאורי רבני תימן.
לימוד הש"ס בעיון, החל לפני 18 שנה בכסלו תשנ"ג, בבית המדרש 'שערי הלכה', ברח' יהודה הלוי בב"ב ומידי יום ביומו מסר הגאון הרב פנחס קורח שליט"א שיעור לפי סדר הש"ס, השבוע בסייעתא דשמיא סיימו וגמרו עשרות משתתפי השיעור את הש"ס כולו בעיון.

במעמד הסיום השתתפו עשרות שומעי לקחו של הרב וקהל רב שהסבו סביב שולחנות ערוכים לכבודה של תורה. את האירוע פארו בנוכחותם גדולי התורה הרבנים, גאונים: רבי שלמה קורח שליט"א רב העיר 'בני ברק', רבי יעקב אדלשטיין רב העיר 'רמת השרון' רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ 'יורה דעה' רבי שלמה צדוק רב שכונת שיכון ג' בב"ב, דיינים ורבני קהילות מק"ק תימן.

בדברי התורה שנשאו הרבנים שליט"א דיברו על מסירות נפשם של משתתפי השיעור ושל רב ומו"ץ ק"ק שערי הלכה הרה"ג רבי פנחס קורח המוסר שעורים בכל מקצועות התורה כל ימות השנה תמידין כסדרן בהתמדה עילאית מתוך עמל ויגיעה עשרות בשנים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0