איש ימיני

למען ציון לא אחשה

בשנת תרפ"א היה הדבר. אני הייתי ילד כבן עשר שנים בערך, ואף על פי כן שמורים הדברים בזכרוני, כאילו...

פעולת צדיק לחיי"ם

אחרי שנפטר מ"ו סלימאן צאלח ז"ל, אב בית הדין, נוצר חלל ריק מבלי מנהיג רוחני לקהילה... שלשה מועמדים ראויים...

סוף דבר – איש ימיני חלק ג'

העליה – מחנה חאשד

מאת: הרה"ג אבירן הלוי שליט"א ביצוע: יוזמה   לצפייה לחץ כאן…  

כנס היסטורי

ביום רביעי ט' סיון התשע"ו 15/6/16 בשעה 20:00 התקיים בהיכל התרבות רח' המכבים 5 פתח תקוה כנס היסטורי במעמד גדולי...

תמונות נוספות מהכנס היסטורי

ביום רביעי ט' סיון התשע"ו 15/6/16 בשעה 20:00 התקיים בהיכל התרבות רח' המכבים 5 פתח תקוה כנס היסטורי במעמד גדולי...

חסד לאומים חטאת

בניגוד להרבה ערבים אחרים, האימאם היה בעל יכולת הבחנה בין היהודים ובין הציונים. קיימות די ראיות התומכות בעמדה לפיה,...

אבי־אבי רכב ישראל ופרשיו

מאמר מאת הרב יחיאל ב"ר שלום יצחק הלוי זצ"ל. הרה"ג יחיא יצחק הלוי, נולד בשנת תרכ"ז, לאביו הרב מוסא...

בורח מן הכבוד

מאמר מתוך המדור החדש "איש ימיני". כשנפטר הגאון רבי שלמה צאלח זצ"ל, שכיהן שנים רבות כאב בית דין בצנעא...

ראש גולת אריאל

פעולת צדיק לחיי"ם

איש אלהים קדוש הוא

רבינו יחיא יצחק היה אהוד ואהוב על הכל, יהודים ולהבדיל גויים. לא רק פשוטי עם כיבדוהו והעריכוהו, אלא בעיקר...

על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

שנים הם אשר בלטו בכל התכנסות שהיא - תפילה בציבור, בית חתנים, ולהבדיל בית אבלים ולווית המת, המרי ובעל...

מעשה אבות סימן לבנים

אבא מרי, ר' יחיא ב"ר שלום רִצַאבִּי, נולד בשנת תרמ"ד, בכפר סַעְוַאן הסמוך לבירה צנעא. הכפר סַעְוַאן, כפר קטן...

והיו עיניך רואות את מוריך

סרטון מדהים ומרהיב המסכם את פעולותיו הרבות וקשריו הענפים ברחבי תימן.

על זאת יחרד לבי

הרה"ג יחיא עומייסי זצ"ל אב"ד רדאע בהספדיו על מאור הגולה הראב"ד מו"ר יחיא יצחק הלוי זתע"א

משמח אלהים ואנשים

הראב"ד זכה לכינוי "מרי אלעוציהּ", היינו רב המקל, וזאת עקב תקיפותו בהנהגתו. וכאשר היה רואה בחורים צעירים בתחילת הלילה...

בית דין אביהם של יתומים

לאחר שיצאו התורכים מתימן, חזרה והתחדשה גזירת היתומים. שלטונות תימן חקקו חוק או חידשו נוהג מוסלמי קדום האומר, שכל...

0