הרה"ג יוסף צברי שליט"א

קריאת שמע בקול רם

מנהג אבותינו ק"ק תימן, כי לאחר שכל הקהל מסיים לומר את קריאת שמע, מחכים הקהל כי הגדול שבציבור יפתח...

מנהגינו בד' אמות המתפלל

מאמר מאת : הרב יוסף צברי שליט"א. ידוע ומפורסם מה שפסק השו"ע כי אין לעבור לפני המתפלל, ולא לשבת...

מנהגינו בד' אמות המתפלל

מאמר מאת : הרב יוסף צברי שליט"א. ידוע ומפורסם מה שפסק השו"ע כי אין לעבור לפני המתפלל, ולא לשבת...

ברכת – יראו עינינו

בתקופה שלאחר רבותינו האמוראים, תיקנו חז"ל להוסיף תוספת לאחר ברכת השכיבנו בתפילת ערבית, בתור ברכה נפרדת אחריה, שתוכנה הוא...

תולדות הגאון רבינו יחיא בדיחי זצ"ל

אחד מגדולי ישראל לדורותיהם בכלל, ומגדולי חכמי תימן בפרט, היה הגאון הקדוש, מוהר"ר יחיא בדיחי זצ"ל, בעל ה"חן טוב".

הגבהת העקבים באמירת בואי כלה

במאמר זה מובא עניין הגבהת העקבים באמירת "בואי כלה" בעקב שב"ק. כמו כן, מובאים הסעיפים: ריצה לקבלת שבת, מנהג ר'...

בעניין פסוקי השכיבינו

לצפייה במאמר לחץ על התמונה…

קריאת התורה חובת ציבור

האם חייב להשלים פרשה שלא שמע, לקראת פרשיות "חקת- בלק" וחלוקתם. מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי...

קריאת התורה חובת ציבור

האם חייב להשלים פרשה שלא שמע, לקראת פרשיות "חקת- בלק" וחלוקתם. מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי...

מנהג תימן בעטיפת הטלית

מנהג אבותינו מימים ימימה היה להתעטף בטלית כאשר הטלית מכסה את רוב גופו מאחור, ושתי קצות הטלית הגיעו לב'...

בענין גלילת ספר תורה

בענין גלילת ספר תורה בזמן ההפטרה, ומקום אמירת "מה רב טובך". מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת...

בדין מנהג תימן בהפסק אחר מים ראשונים

מנהג אבותינו ק"ק תימן {באופן כללי} היה, שלא היו מקפידין בהפסק בדיבור אחר נטילת ידים של מים ראשונים. דבר...

מנהג ה"געלה"

מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד, מח"ס ויען יוסף וס' אוצרות חכמי תימן.

קובץ מחכמי תימן לשבועות

מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד, מח"ס ויען יוסף וס' אוצרות חכמי תימן.

ביאור מנהג "בואי כלה"

ביאור מנהג תימן בהגבהת העקבים באמירת "בואי כלה" בשבת קודש. מאת: הרב יוסף צברי - רב ומו"צ קהילת חניכי...

קובץ טעמים לחודש תשרי מחכמי תימן

לקט דברי תורה על הימים הקרובים: אלול-ימים נוראים-עד שמחת תורה... בעריכת הצב"י יוסף צברי ס"ט.

0