אוצרות השמיטה

33.00 25.00

לחכמי תימן.

ילקוט מדרשים ומפרשים, הלכות שמיטה להרמב"ם, עם פירושו המבואר של מארי חיים כסאר זצוק"ל הנקרא "שם טוב", שאלות ותשובות, הלכות שמיטת כספים ופרוזבול.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 150

 

-
1
+
0