ארחות הלכה

ההלכות ומנהגים שפורסמו בחוברת "הלכה מסורה" מס' 4 תשרי ה'תשע"א

מדיני הסליחות, הוידוי, סדר הסליחות, ערב ר"ה, עירובי תבשילין, ראש השנה ועשי"ת, קריאת התורה, צורת התקיעות, ערב יוה"כ, יום...

חוברות הלכה ומסורה – שנת תש"ע

פורים פסח בין המצרים

חוברות הלכה ומסורה – שנת תשע"א

סוכות  1 2 3 חנוכה  1 2 3 4 פורים 1 2 3 4 פסח

סדר תקיעות

הערה: סדר זה נכתב לאלו בקהילות תימן הנוהגים לקצר בשברים (ולעשותם תכופים בלי הפסק כלל), ואלו הנוהגים להאריך בשברים...

חוברת פורים התש"ע – (א')

שרשי מנהגי תימן – בנוסח הברכה שלאחר המגילה. כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א. בענין ברכת בורא מאורי האש...

חוברת ניסן התש"ע – (ב')

רגע… בהתבוננות ! –    אכתי עבדי פרעה אנן?, האומנם ???    ב. שרשי מנהגי תימן – האם בתימן היה קיים...

חוברת בין המצרים התש"ע (ג')

רגע… בהתבוננות ! –             על מזג האויר המשתנה.                    לאוקמי גירסא –  פניני עיוני גירסאות בתפילות ופיוטים.  בפיוט נחמו נחמו...

חוברת תשרי התשע"א (ד')

רגע… בהתבוננות ! –    הזמן…    לאוקמי גירסא –  פניני עיוני גירסאות,  בתפילה על הפרנסה הארוכה. א.  גנוזות –  קטעים...

גילויים וחידושים שפורסמו בקבצי "הלכה ומסורה"

קובץ ח'חקירה ודרישה מחקרים במורשת תימן. על הספר ראשי בשמים לרבינו בעל השתילי זיתים. וגילוי על חכם חדש שלא...

אודות

לק"י אלול התשע"א שמח ליבי ויגל כבודי בראותי את הקובץ הנכבד 'הלכה ומסורה' ובו גנוזות מתורת רבותינו חכמי תימן...

חוברות הלכה ומסורה – שנת תשע"ב

פסח נישואין קובץ ' – 1 / 2 / 3 /4 תרומות להפקדה- חשבונינו בבנק לאומי סניף 856 אחיעזר מ.ח....

0