כל החדשות

עלון אלפי יהודה

לחודש סיון תשפ"א

כבוד השבת

דברי מנחם בגין ז"ל

עת לרקוד

צמד הרקדנים מיבנה מארי דוד גראפי זצל ומארי סאלם צנעני זצל בריקוד תימני מקורי הוסרט ב1978

לְשׁוֹן הַזָּהָב / פרשת שְׁלַח לְךָ

פרק י"ג ח' –  וַיִּשְׁלַ֨ח אֹתָ֥ם מֹשֶׁ֛ה – יפריד אך מעט בין הדבקים. אך ייתן לב שלא יישמע כטעם מפריד. וכן בהמשך הפרשה בִּן־נֽוּן (פסוק ח...

דברים מרתקים מהזוהר ומהגמרא במסכת בבא מציעא ומסנהדרין

דברי תורה ומוסר וקטעי זוהר הקדוש וכן קטעי גמרא ממסכת בבא מציעא וסנהדרין בגירסה והניגון התימני מאת הרה"ג צדוק...

מדרש הגדול לר' דוד עדני

תוכן היצירה המדרשית של יהודי תימן המכונה בשם "מדרש הגדול" ופרטים על המחבר. ר' דוד עדני המחבר והחיבור –...

בעניין תפיסת גנב בשבת

מאת הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א

עידכונים ממכון המאורות

הננו שמחים להגיש לפניכם אתגיליון 'המאורות' לחודש סיון ה'תשפ"אמבית היוצר – מכון המאורות להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימןיריעת זכרון והתעררות...

עצרת חיזוק והתעוררות

ביום ראשון יט סיון בבני ברק

הזבאד בתרבות יהודי תימן

מאת ד"ר זהר עמר הי"ו פורסם בתהודה מס' 40

תהילים תימנית לימות השבוע

נוסח שרעב. קריאה מפי הצב״ר

מזכרת קורעת לב

קיבלו את המצלמה של ישי בידיים רועדות…. לחץ כאן

דרשת התעוררות במושב תרום

שדי אמור נא די לגלותנו

מאת המשורר אודי דמארי הי"ו

כלל ישראל קובע לימוד ב'חק לישראל'

גדולי ישראל הורו: 'קבלה טובה' לקראת חג 'קבלת התורה', "לקבוע חוק לימוד יומי ב'חק לישראל'" | ממשיכים את המסורת...

חדש! טיפול בעש וחורים

חדש! קניית ספרים יד שניה

עלונים להורדה

מוסרה, מאורות, חדש בקרבי לחץ כאן

0