משמעות שמות משפחה

משפחת סוולי

איפה אני יכול למצוא הסבר לשם המשפחה סווילי

משפחת שעתאל

שעתל  =  ראשי תיבות שלוש ערים תבדיל לך, שאלו הן ערים שגרו בהם הלויים. כי שעתל הוא לוי.

משפחת מנצור

תשובה:לדעתי וללא קבלותשם המשפחה מנצור מחולקת ל שתיים 1. "מנ" ע"ש שאכלו אבותינו במידבר "מן כי לא ידעו מה הוא".2. "צור"...

משפחת ג'רופי

תשובה: עפ"י שם הכפר ג'רוף. תשובה: נראה לי שג'רוף הוא תרגום של מערה אותם קברים בתימן הנקראים מערה הסיבה...

משפחת מזעקי

יש עיר בשם אלמזאעקה צפונית מזרחית לצנעא,באיזור בלאד א(ל)סיר.משפחת מזעקי הייתה בבית עדאקה,שיבאם ומן הסתם עוד ישובים.כמדומני שהיא רחוקה...

משפחת קטיעי

על שם הנס שעשה כה"ר יוסף אלקטיעי, שבתפילתו קטע והפסיק מעיים מים סרוח שגרם למגפה, כמו שכתב מהרי"ץ במגילת...

משפחת מג'ארי

משפחת הכהנים המיוחסים מג'ארי שפירושה בעל-ריב, היינו כי הם ממשמרת יהויריב שבבית המקדש כנודע.

משפחת סינואני

 הייתה עיירה בעיר המחוז שרעב בשם סנואן.

משפחת עוקבי

פירושה חוגלה היינו תורנגול הבר

משפחת משאט

שם משפחתי מתימן שהוא נקרא מש' משאט ופירושו שהם היו סורקי צמר.דודי ז"ל שהיה נציג התמנים בחברהקדישא תל אביב...

משפחת לגאמי

 ע"ש המקום לגאם בתימן.

משפחת דלעי

המקור הוא מתימן וכנראה על שם מחוז או עיר.שמועה גונבה לאוזני שזו היתה עיר הקברים או קברנים.   היה...

משפחת דפדי

יש מקום ששמו דפר, חפש באנציקלופדיה לקהילות של ד"ר גברא

משפחת אחרק

1. ע"ש חריפותו.2.ע"ש מיזגו חם מזג. האים זה (שם-המשפחה) מצביע בנוסף על איזור/עיר בתימן,או שאין קשר ומשמעו מה שאמרת...

משפחת בדיחי

שמעתי מתלמיד חכם פירוש לכך אני לא יודע אם הוא אמר מתוך סברה או מתוך ידע שעל זה מורה...

משפחת בהג'לי

1. כבר כמה שנים אני מחפש פירוש ולא מוצא.2. מקור המשפחה בתימן בכפר סעדה.3. אשמח אם מישהו ישפוך אור...

משפחת עווד

תשובה:זהו שם פרטי ואין לא מקור מסויים באזור או משהו כזה, תשובה:זה יכול להיות בכל מקום בתימן ומקורו של...

0