• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

חדש בחנות!

חדש! תכלאל עץ חיים לתעניות

עם פירוש “עץ חיים“ אשר פעל ועשה מאור גולת תימן מהרי"ץ לחץ כאן

חק לישראל

5 כרכים. מהדורה ראשונה אי פעם של חק לישראל מנוקד כמסורת ק"ק תימן במהדורת פאר מהודרת ומשוכללת באותיות גדולות...

מתימן לישראל

מאמרים ומחקרים במורשת יהדות תימן במכלול נושאים, כגון: תרבות, לשון, ספרות וחינוך, ממיטב החוקרים. עורכת: ד"ר אסתר קאפח.

ממלכת האותיות

מאת הרב ד"ר בן ציון בר עמ"י. על סוד האותיות, בסוד השמות, ההצפנות, תפילה וקריאה נכונה, התבוננות בתפילה. החידוד והגימטריא ועוד.

מסילות בני תימן

מאת הרב שלום צדוק שליט"א קורות יהודי תימן ומסורתם, תולדות מהרי"ץ, פעלו ותלמידיו. בתי כנסת ישיבות פסקי בית הדין...

מזכרות – חדש באתר

אנו שמחים לבשר על מבצע לברכונים ומזכרות לאירועים

בית נחמיה כיס

מאת: הרה"ג נחמיה כועי שליט"א. כולל בתוכו סדר לוית המת וההספד, בית העלמין, קדיש והשכבה וכו'. לימוד בשבעה ביום השלושים...

מטוב יוסף

מאמרים ומחקרים במורשת יהדות תימן במכלול נושאים, ממיטב החוקרים. ספר זה הוא ספר היובל לכבוד פרופסור יוסף טובי. ערכו: אילת אטינגר...

מבצע לחודש מרחשוון

מקור ראשון ד"ר משה גברא הי"ו

עב הענן

מאת: הרב יניב דהרי שליט"א לקט דברים הנובעים מהתבוננות בפסוקי התורה ודברי חז"ל סובבים ע"פ סדר פרשות התורה ונלווה אליו...

סגולת ישראל

מאת: הרה"ג ישראל בן שלמה הכהן זצוק"ל. צילום כתב יד, כרך ראשון הכולל: פירוש על ספרי בראשית ושמות על דרך הקבלה וספר האילן.

סדר ההושענות

חוברת המכילה בתוכה את סדר ההושענות כמנהג ק"ק תימן יע"א, ערוך בצורה יפה ובאותיות גדולות.

פעולת צדיק

3 כרכים. מאת: הרה"ג משה רצאבי שליט"א. שאלות ותשובות למהרי"ץ זצוק"ל, ערוך ומוגה ע"פ כתי"ק, ועוד מעלות רבות, ובתוספת ביאורים חידושים...

קונטריס עצי עולה

מאת: הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א. בירור דינם של עלי עץ הקאת לעניין ערלה, תרומות ומעשרות ושמיטה. כולל פסקים והוראות כלליות בדיני שמיטה...

אור מהריץ גדול

7 כרכים. העורך: ר' נריה עוזירי הי“ו. תכלאל מפואר עם עיקר פירוש “עץ חיים“ למו“ר מהרי“ץ זצוק“ל, ערוך במלאכת מחשבת ובו...

ענף חיים

מאת: הרה"ג אברהם אלנדאף זצ"ל. כולל בתוכו ספר "פתחון טוב" על חמשה חומשי תורה, וספר "זכרוני איש" – שו"ת...

מנחה וערבית אבות ובנים

כולל בתוכו ספירת העומר, ברכת הלבנה, ברכהמ"ז וברכת מעין שלש, תפילת הדרך, תו"מ, קביעת מזוזה, סדר המילה, סדר אירוסין...

פאר התפילה בינוני

לימות השנה בלבד.

0