• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

נפלו במלחמות ישראל

אליהו ג'רופי

נולד ביום ג' בחשון תשי"ב (2.11.1951) בתל-אביב חייל-השריון

אבנר כהן

נולד ביום ד' באדר תש"י (21.2.1950) בתל אביב חיל התותחנים

שלמה מדינה

נולד ביום ג' בסיוון תרפ"ח (22.5.1928) בצנעא חטיבת "גבעתי"

חיים גמליאלי

נולד בשנת 1924 בצנעא בירת תימן טוראי

יחיאל נגר

נולד ביום י"א בתשרי תשל"ד (20.9.1953) בשכונת כפר אריה שבראשון-לציון. נפל במלחמה יום הכיפורים טוראי

שמעיה אהרון, ראש העין

רב טוראי נפל כ"א בסיון תשל"ד (11.6.1974) בן 20 בנופלו חיל שריון

יפת אהרוני, ראש העין

טוראי נפל ב' באייר תש"ח (11.5.1948) בן 17 בנופלו חיל רגלים

אבנר אפרתי, ראש העין

סגן נפל כ"ז באלול תשמ"ד (24.9.1984) בן 22 בנופלו חיל אוויר

יחיא בשארי, ראש העין

טוראי נפל כ"א באב תשכ"ו (7.8.1966) בן 18 בנופלו נח"ל

אמנון בידני, ראש העין

רב טוראי נפל ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973) בן 23 בנופלו חיל חימוש

משה בשארי, ראש העין

טוראי נפל ה' בתמוז תש"ח (12.7.1948) בן 22 בנופלו חיל רגלים

אילן דעוס, ראש העין

רב טוראי נפל כ"ה בסיון תשמ"ב (16.6.1982) בן 22 בנופלו נח"ל

אבנר זכריה, ראש העין

סמל ראשון נפל ט' באלול תשל"ח (11.9.1978) בן 27 בנופלו חיל לוגיסטיקה

עזרא לידני, ראש העין

טוראי נפל כ"ד בתשרי תשל"ד (20.10.1973) בן 19 בנופלו חיל רגלים

שלום מאדאני (מעדני), ראש העין

טוראי נפל כ"ו באייר תשכ"ז (5.6.1967) בן 30 בנופלו חיל שריון

עקיבא שאלתיאל, ראשהעין

סמל נפל ט"ז בניסן תשמ"ה (6.4.1985) בן 21 בנופלו חיל לוגיסטיקה

יוסף בן אברהם שמעיה

נהרג במלחמת יום הכיפורים י"א תשרי תשל"ד.

שמעיה אביחי דנוך, אשקלון

סמל ראשון נפל כ"ה בתמוז תשנ"ד (4991.7.4) בן 19 בנופלו חיל רגלים

0