• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

שונות

מבצע!
משחק סולמות וחבלים בנושא שנת שמיטה

10.00

מבצע!
ברכת הלבנה בלדי

5.00

מבצע!
ברכת הלבנה שאמי

5.00

מבצע!
פלקט עלינו לשבח

10.00

מבצע!
תרועת מלך

25.00

מבצע!
פלקט מודים דרבנן

10.00

מבצע!
מפה של תימן

50.00

מבצע!
כתנות אור – תכריכין

450.00

מבצע!
לוח ברכות חמשת מיני דגן

2.00

מבצע!
מאורי התורה

12.00

מבצע!
סדר בדיקת חמץ

20.00

מבצע!
לוח ספירת העומר

13.00

מבצע!
משחק סולמות וחבלים בנושא טעמי המקרא

10.00

מבצע!
לוח שנה קרן בית הלוי פורמט קיר

15.00

מבצע!
לוח שנה קרן בית הלוי פורמט כיס

15.00

0