כל החדשות

בעניין ברכה מעין שבע בחצר בית הכנסת

מאת מוסדות אבי העזרי

לתולדות יהודי תימן – עוללות היסטוריות

מאמר נרחב מקיף על יהודי תימן מאת: פרופ' יהודה רצהבי ז"ל.

פירוש משכיל דורש לפרשת קדושים

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת קדושים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה...

יום שכולו תורה

כעת בשידור חי

עידכונים ממכון המאורות

גיליון גנזי מלכים כ"א – גליון השבת של יהדות תימן | לפרשיות אחרי מות קדושים ה'תש"פ // שו"ת מיוחד...

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש. מוגש בזה לציבור הלכות ומנהגים, לימי ראש חודש מתוך הלכה ומסורה קובץ ט'..

מכתב לבן גוריון

לידי מערכת שימור כתבי היד של "נוסח תימן" הגיע מכתב מיוחד שנכתב לרה"מ דאז דוד בן גוריון ובו ניחומים…

רבי יחיא ב"ר יוסף צאלח – 'מהרי"ץ' זלה"ה

גאון רביני תימן ותפארתם "המהרי"ץ" זכה והאריך ימים מעל לתשעים שנה וביום ש"ק כ"ח ניסן התקס"ה השיב נפשו לבוראו...

ספר משלי להאזנה

בששת השבתות שבין פסח לעצרת, נוהגים לקרות ספר משלי אחרי מנחה, כחמישה פרקים בכל שבת. והם תקנת קדמונים. ויש...

שיעור בעניין מנייני המרפסות

שיעור מפי הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א בעניין מנייני המרפסות

על מנהג קריאת ספר משלי ולימוד מסכת אבות

מאמר קצר של הרה"ג יוסף עראקי הכהן שליט"א המבאר את מנהג קריאת ספר משלי ולימוד מסכת אבות, טעם המנהג…...

מבצע החודש

ספר משלי עם 12 פירושים רק 19 ש"ח

הופיע ויצא לאור קובץ שפתי מלך גיליון ו'

מאסף תורני בית ההוראה 'המאורות' | פסח ה'תש"פ | חקרי ופסקי הלכה בענייני חג הפסח בצל נגיף הקורונה ברגשי...

הקלטה מיוחדת של מא כבאר

תשב"ר נחלת שרה תל אביב ותשב"ר מושב אחיעזר בי"ס עציון תל אביב

הפטרות לחג פסח

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א לחץ כאן

מיזם מיוחד לאור המצב

לא יכולים לטבול את הכלים במקווה כלים? פתרון קל ויעיל לטבילת כלים // קובץ שפתי מלך חלק ו' –...

הנחיות הלכתיות

בעקבות מגפת הקורונה לחץ כאן

מכירת חמץ

כאן תוכלו לקבל שירות עבור מכירת חמץ מהארגונים אבי העזרי מכון מאורות יד מהרי"ץ

0