כל החדשות

פיוט בר יוחאי מהילדים החביבים

הודעה לכל הילדים: כל המקליט [לפחות 3 קטעים] מפיוט בר יוחאי ושולח לאתר נוסח תימן יפורסם כאן במדור המיוחד!…....

פרקי אבות

מאת מארי שלמה צדוק הי"ו

שיעורי הרב אריאל מקייטן שליט"א

ממונסי ניו יורק ארצות הברית, לכניסה למאגר השיעורים לחץ כאן

שינון מאה ברכות שבימות החול

למנהג ק"ק תימן יע"א

שינון מאה ברכות שבימות החול

למנהג ק"ק תימן יע"א

התרמה עבור משפחת המנוח יגאל גרמא ז"ל

טרגדיה בניר עציון : הקורונה הפרידה את המשפחה, האבא התמוטט בבית ונפטר.

בענין נשיאת כפיים ומעשה רב

ממהר"י הלוי זצ"ל

בעניין ברכה מעין שבע בחצר בית הכנסת

מאת מוסדות אבי העזרי

לתולדות יהודי תימן – עוללות היסטוריות

מאמר נרחב מקיף על יהודי תימן מאת: פרופ' יהודה רצהבי ז"ל.

פירוש משכיל דורש לפרשת קדושים

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת קדושים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה...

יום שכולו תורה

כעת בשידור חי

עידכונים ממכון המאורות

גיליון גנזי מלכים כ"א – גליון השבת של יהדות תימן | לפרשיות אחרי מות קדושים ה'תש"פ // שו"ת מיוחד...

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש. מוגש בזה לציבור הלכות ומנהגים, לימי ראש חודש מתוך הלכה ומסורה קובץ ט'..

מכתב לבן גוריון

לידי מערכת שימור כתבי היד של "נוסח תימן" הגיע מכתב מיוחד שנכתב לרה"מ דאז דוד בן גוריון ובו ניחומים…

רבי יחיא ב"ר יוסף צאלח – 'מהרי"ץ' זלה"ה

גאון רביני תימן ותפארתם "המהרי"ץ" זכה והאריך ימים מעל לתשעים שנה וביום ש"ק כ"ח ניסן התקס"ה השיב נפשו לבוראו...

ספר משלי להאזנה

בששת השבתות שבין פסח לעצרת, נוהגים לקרות ספר משלי אחרי מנחה, כחמישה פרקים בכל שבת. והם תקנת קדמונים. ויש...

שיעור בעניין מנייני המרפסות

שיעור מפי הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א בעניין מנייני המרפסות

על מנהג קריאת ספר משלי ולימוד מסכת אבות

מאמר קצר של הרה"ג יוסף עראקי הכהן שליט"א המבאר את מנהג קריאת ספר משלי ולימוד מסכת אבות, טעם המנהג…...

0