איש ימיני

מיין ושכר יז[ה]יר

אחרי מותו של ר' יחיא יצחק, נתפש אחד היהודים בצנעא במכירת ערק למוסלמי. הענין הובא אל השלטונות, ולא נמצא...

לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה

תופעות הלווי של מחלת הדיזנטריה בה חליתי, היו בימים שלאחר מכן כה חמורות, עד שגרמו לי לאבד באופן מוחלט,...

שרתי במדינות היתה למס

התיאור הבא של הקהילות היהודיות בתימן נמסר לנו על ידי החכם באשי274, ראשם של כל יהודי תימן. הוא הקריא...

לשמור את דרך עץ החיים

תימן שוכנת אי שם בקצה הדרומי מערבי של היבשת הגדולה אסיה, על גדות ים סוף. יהדות זו, שהיא בין...

דרך אמונה בחרתי

כידוע, עיקרה של התפלגות קהילת צנעא יש לזקוף לחובת היחסים המעורערים שבין שתי הדמויות הסמכותיות ביותר שבה, ר' יחיא...

רעיא מהימנא

הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם

מעטים האנשים היכולים לדבר על תנאי החיים בתימן, כמו מחברו המוכשר של הספר מלכי ערב, סגן אלוף ה. פ....

לא ינום ולא ישן שומר ישראל

כאשר לפי תנאי שביתת הנשק ב-1918 (תרע"ח), עזבו התורכים את הפרובינציה של תימן, סיפר לי יהודי חשוב בעדן, כמה...

ראשונים כמלאכים

ר' חיים ב"ר יהודה חלקיה עמראני במאמרו המיוחד אודות קהילת מנאכה על נשיא הקהילה הרב יוסף צאלח זצ"ל וקשריו...

זה ספר תולדות אדם

גֻּברא דמריה סייעיה

הוא היה תלמידו המובהק של אחד מגדולי חכמי הדור, הרה"ג שלום מַנְצוּרַהּ ז"ל מחבר נר מצוה, שהיה גם הסבא...

איש האשכולות – איש שהכל בו

הרב הגאון הרב יחיא יצחק הלוי זצ"ל נולד בצנעא בירת תימן, בשנת תרכ"ח. נצר למשפחת יצחק הלוי, שממנה יצאו...

יחיד מומחה לרבים

הרב יחיא יצחק הלוי נולד בעיר צנעא. אביו הרב משה היה מראשי הקהילה, ואמו רומיה היתה בתו של ר'...

ובחרת בחיים

מאמר חדש במדור החדש "איש ימיני":בשנת תרס"ב (1902), נקלעה קהילת צנעא לקלחת בחירות. רבה של העיר, הרב שלמה צאלח,...

גדול שמושה יותר מלימודה

מעשה בקבוצת תלמידים מבני הכפרים שבסביבות העיר ד'מאר, שבאו להבחן ולקבל הרשאה לשחיטה מבית הדין בצנעא

איש תפילה

משנת תרפ"ה התחילה התבואה לעלות במעלה עקרבים מחוסר גשמים וכו' וכו'. ובאו מים עד נפש, ונתקיים מקרא שכתוב בבוקר...

וינהג בְּעֻזּוֹ תימן

יהודי תימן המליצו על העיר צנעא "כי מצנעא תצא תורה". בצנעא התרכזו מיטב הלומדים מכל האזור, לרבות יהודי הכפרים...

אלה מועדי ה'

הוזמנתי ל"סדר" בבית הרב הראשי הסכמתי לכך, בתנאי שירשוני להביא אתי את סעודתי מביתי. בית הרב עודנו שוקע באפלה....

0