איש ימיני

אוי לה לספינה שאבד קְבַרְנִיטָהּ

ישראל ישעיהו אוי לה לספינה שאבד קְבַרְנִיטָהּ1   אַמַּת המידה, שבה נמדד כל דור, הוא שיעור גדולתם של חכמיו...

קול חרדה שמענו

צדיק באמונתו יחי"ה

קהל עדתו עליו יסמוכו

מצרף לכסף וכור לזהב – ואיש לפי מהללו

וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך

במאמר זה מובאים שני עניינים בנושא שחיטה שהובאו לידי מרי יחיא יצחק הלוי...במקרה אחד אמרו עליו: "בלשון הזהב של...

דור דור ופרנסיו – פרנס לפי דורו

מאמר חדש במדור "איש ימיני" רצון הלוי מספר אודות מרי יחיא יצחק הלוי אשר נחשב בצדק לאחד מגדולי המנהיגים...

שיר המעלות לשלמה

ידין עמים במישרים

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור

ה' יכין צעדו

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

מאמר מתוך המדור החדש "איש ימיני" מאת הרה"ג רצון ערוסי שליט"א. בן ארבע עליתי לארץ, מצנעא שבתימן, בשנת תש"ט....

תמכתיך בימי"ן צדק"י

מאמר מתוך המדור החדש "איש ימיני" מאת הרה"ג שלמה צדוק שליט"א. הן אמת שזה קרוב לחמישים שנה, בזמן שהיינו...

לזכר עולם יהיה צדיק

כותב אנכי מעשה שאירע בין בית הדין של העיר יְרִים, ובין בית הדין בצנעא, שבראשו עמד מרי יחיא יצחק...

עמו עז ותושיה

הרה"ג אברהם אריה שליט"א רב בית המדרש תורה והוראה בבני ברק לעילוי נשמת רבן שלבני גולת תימן מרן הגאון...

גדולים מעשי יחי"ה

מאמר מתוך המדור החדש "איש ימיני" מאת הרה"ג שלום ב"ר משה ב"ר יחיא יצחק הלוי שליט"א. המצור שהטיל האימאם...

בְּהִלּוֹ נֵרוֹ עֲלֵי ראשי – לאורו אלך

הרה"ג הלל ב"ר אהרן ב"ר שלום ב"ר יחיא יצחק הלוי שליט"א, נין רבינו, רב המרכז התורני שאר ישוב בבני...

רַבָּה דְּעַמֵּיהּ מְדַבְּרַנָא דְּאוּמְּתֵיהּ

מעטות הן הדמויות המזהירות שעמדו לה ליהדות העולמית בכלל וליהדות תימן בפרט. מעטות הן הדמויות שהטביעו את חותמן, והשאירו...

0