לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

קופת הקהילה

26/11/2013

מקובל בקהילות היהודים בכל הדורות בכל תפוצות ישראל, לקבוע קופות צדקה לכל קהילה וקהילה. עולם חסד יבנה, כפשוטו. וכמשל לחסד במיטבו בזמנינו, רשת ארגוני החסד בעולם החרדי, במיוחד בארץ ישראל.
ביוזמת יחידים וקהילות, קיימים בישראל גופי חסד רבים בכל רחבי הארץ, אשר מסייעים באופן וולונטארי למשפחות נזקקות, בחלוקת מצרכי מזון ועוד, ולעיתים מידי שבוע.
כמעט בכל נושא ועניין קיימים ארגונים אשר פועלים למלא צורכי יחיד ורבים. מטבע מהות היוזמה, הארגונים הפרטיים המאוגדים בעמותות מבוקרים פחות מהארגונים הקהילתיים המפוקחים באופן מוחלט על ידי רואי חשבון ומונהגים על ידי רבנים.
בכל מקרה, אין הקומץ משביע את הארי.
פעילות כל ארגוני החסד מתחילה בקהילה הקרובה, במעגלים הקרובים. וכשמתאפשר, פותחים שערים ומסייעים לכל דכפין. אבל תמיד הסיוע מתחיל בקרובים ומתרחב בהדרגה למעגלים החיצונים, לפי מידת האפשר. וזאת, אף שההתרמה לקופת הקהילה פונה לכל רובדי האוכלוסייה.
אך שיהיה ברור, השלד המרכזי בגיוס התרומות בקופות הקהילתיות נשען על אוכלוסיית היעד - בני הקהילה. הגביה בקהילה נעשית לרוב באמצעות הוראות קבע לכל בני הקהילה, מעין אגרת חובה, איש לא נעדר!
כך שתמיד ובכל ארגון קיימת העדפה במתן הסיוע למעגלים הקרובים.
עדתנו נהנית מספיחים של צדקה מקהילות אחרות, וכמובן שאין לנו להלין, אלא לומר תודה על שניתן.
לא רבים מבני העדה, היודעים עד כמה רבות המשפחות הנזקקות בקרב עדתנו.
ניסיון העוני יכול ויהיה מונח בפתח כל אחד ואחד מאתנו, אם תלמיד חכם היושב באוהלה של תורה ואם בעל השכלה אקדמאית המחזיק במשרה ובשררה.
כשגלגל המזל סובב על צירו, שיני הגלגל אפשר וינעצו בכל אחד מאתנו. וחלומות "לי זה לא יקרא" שווא ידברו!
גם אלה הנראים לכאורה היום, וההדגשה על היום, במצב כלכלי איתן, אפשר ויקלעו למחר למצוקה כלכלית, ולעיתים אף לפת לחם!
הגיע הזמן שגם לעדתנו תהיה קופה מרכזית קהילתית מכובדת!
קופה מרכזית שתסייע למשפחות אשר נקלעו למצוקה כלכלית קשה. הכנסת כלה. ועוד מגוון נושאים המצדיקים סיוע מהקהילה.
יש טובים וחשובים הטוענים, שאם תוקם קופת קהילה עדתית לתימנים, קופות אחרות יפסיקו לסייע לבני העדה התימנית. אבל במציאות, מריבוי הקופות בכל אתר ואתר ומאחר וכל קופות הצדקה פונות בגבייה גם לציבור בני הקהילה התימנית, טיעון כזה לא יכול ואי אפשר שישמע.
ועוד, בשנים האחרונות מתרבות קופות הצדקה בקהילות ספרד, ולא נשמע שבני עדות המזרח נדחים ומקופחים מקופות צדקה המונהגים על ידי אחינו בני אשכנז.
קופת העיר בבני ברק, קונה את מרכזיותה וחשיבותה, מעצם היותה עניינית, וכל הצריך נבדק היטב ואם נמצא זקוק לסיוע - מקבל!
אך גם בקופת העיר בני ברק יש העדפות.
מה שכן, בבירור שקופת צדקה מרכזית לבני העדה התימנית, תזקוף את קומת בני העדה! לא עוד רק נסמכים ועומדים בפתח קופות צדקה אחרות, אלא יוזמים ומקימים קופה עצמאית לרווחת בני העדה!
היוזמה להקמת קופת צדקה כלל קהילתית לעדת יהדות תימן, אפשר שתבוא גם ביוזמת בודדים מתוך הקהילה, באמצעות הקמת עמותה חדשה.
חשוב שחברי העמותה ומייסדיה יהיו תלמידי חכמים מוסכמים ומייצגי קהילות ומחוזות, ללא הבדל כיפות וכו', יש לעניין הייצוג חשיבות גדולה, שלא תהיה אפילו תחושה דמיונית של קיפוח.
הסיכויים להצלחת הקופה יגדלו באופן משמעותי, אם חברי העמותה יקבלו עליהם כבר בהקמה, תוך עיגון חוקתי במטרות העמותה, חובת כפיפות מוחלטת וללא תנאי לגדולי הדור מבני העדה אשר שמם ומעמדם המשפטי ירשם בתקנון העמותה.
ולא רק, השגחת הרבנים על הקופה חייבת להיות צמודה באמצעות משרד רואי חשבון, אשר יגיש דוחות תקופתיים לרבנים ואשר חובה שיפורסמו לכלל הציבור.
מורשי החתימה בעמותה חשוב שיהיו מגדולי התורה בעדה.
שקיפות מוחלטת בניהול, בגבייה ובאופן החלוקה תבטיח את תמיכת הציבור.
תנאים אלה יהוו מנוף רב עוצמה לגיוס כספים מאסיבי מהציבור ומכאן להצלחה ארוכת טווח של הקופה .
להשלמת הרעיון, חובה שמנהלי הקופה ייהנו משכר הולם ומכאן תחול עליהם חובת אחריות המלאה בניהול מוקפד ומקצועי.
הצעתי ששבעה מגדולי הרבנים בעדה יהוו את המסגרת עליה תבנה קומת ההנהלה הביצועית המנהלת את הקופה. הרבנים כאמור חייב שיהיו מייצגי מחוזות שונים ולרבות ייצוג של רבני בני הכיפות הסרוגות!
כמובן שאין כוונה במאמר זה לקבוע יסודות ואת דרך ניהול הקופה, כל כוונתי להעלות עיקרים וכיוונים, אשר הם להערכתי ולמיטב ניסיוני הציבורי רב השנים, הם הם המפתח להצלחה.
זו להערכתי הדרך להצלחה ציבורית גם בנושאים אחרים ובניית יסודות איתנים לקהילה.
בני העדה, גם כאלה אשר לא נזקקים כלכלית, אשר ידעו כי הנהגת העדה מתאחדת בדאגה וסיוע לחברים נצרכים בקהילה, יטו שכם בעת פקודה גם לבניינה של העדה בנושאים אחרים.
ואו אז, אפשר ותהיה עדנה לעדה התימנית בזכות החסד, והרי, עולם חסד יבנה!


מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
חוברת עילוי נשמות
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן