לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש אור האפילה לפרשת אם בחקתי

11/05/2015
פירוש אור האפילה לפרשת אם בחקתי

איש כי יפליא נדר בערכך, הערך הוא שיאמר ערכי עלי או ערך פלוני עלי הרי זה משלם את הערך האמור בתורה והוא כפי שניו של הנערך. ואם מך הוא מערכך, אמר שאם מך הוא תן לו מערכך כלומר אם לא היה לו אלא כדי הערך בלבד או פחות נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש ולוקחין השאר. וכל ערכך יהיה בשקל הקדש, לא יהא הערך פחות משקל ואפלו היה המעריך בתכלית העוני. והעמידו לפני הכהן והעריך, כל שישנו בהעמדה ישנו בהערכה יצאו יינות שמנים וסלתות לפי שאינן בהעמדה אינן בהערכה ואם העריך דבר מן המטלטלין תהיה שוּמָּתוֹ בשלשה וישלם דמיו, והקרקעות בתשעה וכהן עמהן, וכן אם אמר דמי פלוני עלי שמין אותו כקרקעות בתשעה וכהן.

חוברת עילוי נשמות
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה