r אחרי 70 שנה: העירייה אישרה תוכנית להסדרת ייעודי הקרקע בעמק התימנים - נוסח תימן

אחרי 70 שנה: העירייה אישרה תוכנית להסדרת ייעודי הקרקע בעמק התימנים

25 מאי

כבר לא פולשים: החלטה היסטורית – אחרי עשרות שנים שבהן התגוררו תושבי השכונה ללא הסדרה של בתי המגורים על הקרקע, העירייה אישרה לתושבים להסדיר את הבעלות על נכסיהם מול רשות מקרקעי ישראל. (מקור: כל העיר ירושלים)

0