r אליהו ג'יבלי בן זכריה ושושנה (שמעה) ז"ל - נוסח תימן

אליהו ג'יבלי בן זכריה ושושנה (שמעה) ז"ל

23 ינואר

נפטר לבית עולמו יום ד' כ"א במרחשוון תשס"ט – ת.נ.צ.ב.ה


 


אליהו ז"ל היה אדם ענו בעל מידות טובות


כאשר היה עולה לתורה  בבית הכנסת  היו האנשים מתמוגגים מקולו


ומתפילתו הרמה.


היינו מגיעים לבית הכנסת ופשוט נהנים מהתפילה, משירתו וסלסוליו.


תפילתו הייתה משרה נחת ושלווה על המתפללים.


היה אדם אהוב על כל הבריות


אהב לעזור ככל שיכל עזר לכולם וכולם אהבו אותו.


 


בהגיעו של אביו למיטת חולי, היה מטפל בו במסירות נפש, יום יום, שעה שעה


עד אשר החזיר את נשמתו לבורא.


היה אב טוב, סב טוב ידיד ורע לכולם


אוהבים אותך מאוד


ובליבנו תשכון לעד.


משפחות:


ג'יבלי, אזולאי וגוטהרץ


יהי זכרו ברוך

0