r ביצה - נוסח תימן
23 ינואר

אופן ההכנה:
ביצים שיש לנו בשוק, הם בדרך כלל קליפתם דקה, ויש להם נטייה להישבר. ולכן כשאנו הולכים לבשל ביצה שתהיה קשה. באש גדולה, יש נטייה שהביצה לא תוכל לעמוד בפני לחצי האדים הנמצאים בתוך הביצה. לחץ האדים בתוך הביצה ינסה להשתחרר. הוא יחפש לו דרך סדק, או בקליפה דקה. הם יבקעו אותה ויצא תוכנה, וכך תאבד טעמה. כדי להתגבר על ביצה שקליפתה דקה או סדוקה, אנחנו צרכים לשריין את עובי קליפת הביצה, כדי לתת לה את האפשרות לעמוד בפני לחצים כשנבשל אותה הלאה על אש גדולה.
ולכן, בתחילת בישול הביצה. יש לשים אותה על אש קטנה, כדי להגיע לחצי בישול, אשר ירפד את הביצה מפנים, וכך קירות הביצה יקבלו חוזק עמידה בפני שבירה. באשר לזמן שיש להעמיד את הביצה על אש קטנה, זה תלוי בניסיונו של המבשל, ולאחר מכן לעבור לבשל על אש גדולה לסיום בישול הביצה .
כשאנו מבשלים כמות גדולה של ביצים בסיר גדול, להבת האש לא מספיקה לחמם את המים בפתאומיות שיכולה להשפיע על חום הביצים כדי לגרום לפיצוצם. לכל היותר, יהיו פיצוצים במקרים בודדים.
אנחנו יכולים לקחת את הדוגמה מבישול חמין לשבת, שמתארך עד הבוקר. לפעמים אנחנו רואים את הביצים שהוסיפו לחמין כל הלילה, שהם שלמות, ולפעמים קצת סדוקות אבל לא מאבדות את תוכנם.
בסיכום: תיהנו בתאבון מביצים שלמות וטעימות.

0