r ביקור חג בבתיהם של רבני תימן - נוסח תימן

ביקור חג בבתיהם של רבני תימן

23 ינואר

סגן שר הרווחה חה"כ הרב משולם נהרי הי"ו, ערך היום ביקור חג אצל גדולי רבני תימן להתברך לקראת השנה החדשה. התלוו אליו הדיין הנבחר הרה"ג רבי אלון אבידר שליט"א שסגן השר עמד מאחורי בחירתו, וכל זאת כדי להודות לרבנים על תמיכתם בו בבחירות האחרונות למינוי דיינים, וכן הרב ידידיה ידעי יו"ר איחוד בני התורה יוזם הסיור.


תחילת הביקור היה בסוכתו של הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד בד"ץ יורה דעה ורב שכונות נווה אחיעזר ושיכון ו', שקיבלם בחביבות יתירה ובירכם שיזכו להצליח בתפקידם לקדש שם שמים ושלא תצא תקלה מתחת ידם. סגן השר תיאר בפני הרב שליט"א את פעילותו הכבירה בקרב עולי תימן שעלו לאחרונה לארץ, במתן סיוע גשמי ורוחני, תוך שימת דגש על חינוך הילדים שיתחנכו במוסדות חינוך חרדיים על טהרת הקודש.


הגר"ש מחפוד שליט"א שרבים מהעולים רואים בו רב ומורה דרך, הביע את התפעלותו מהפעילות הענפה, וחיזק את ידיו להמשיך לפעול למען העולים שכבר נמצאים בארץ. הוא ביקש מסגן השר שיפעיל את השפעתו בכל מקום שניתן, על מנת להעלות את שארית הפליטה שנשארו עדיין בגלות תימן, וכל זאת עקב הימצאותם בסכנה פיזית ורוחנית, בשל המצב הביטחוני החמור הקיים בתימן.


משם נסעו לתפילת מנחה בבית מדרשו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א. בשל הקשר היום יומי עם הרב שליט"א, זכה ר' משולם נהרי הי"ו לשפע ברכות לקראת השנה החדשה, ובכך הביע הרב שליט"א את אימונו הרב בסגן השר, בהיותו שליח נאמן לשולחיו. הרב שליט"א ביקש להמשיך את הפעילות למען בחירת דיינים ורבנים מקרב יהדות תימן.


בהמשך היום, עוד הספיקו לבקר בסוכתו של הגאון הגדול רבי פנחס קורח שליט"א מגדולי רבני תימן, ורב קהילות בני התורה, שהביע את שמחתו הרבה על בחירתו של הרה"ג אלון אבידר שליט"א לכהן כדיין, והודה לסגן השר בשם קהילות בני התורה, על טרחתו הרבה למען מינוי זה. הרב שליט"א ביקש לרבות פעילותו בסיוע אישי ופרטני לכל פונה ומבקש.


בסיום הביקור אצל רבני תימן, יצא חה"כ ר' משולם נהרי הי"ו מחוזק מברכות שולחיו, להמשיך ביתר שאת את פעולותיו המגוונות למען כלל ישראל בכלל, וציבור בני התורה בפרט, ולהמשיך לסייע לכל פונה ודורש, ולהגדיל תורה ולהאדירה.


בימים הקרובים מתכוון יו"ר איחוד בני התורה הרב ידידיה ידעי, להמשיך את ביקוריהם של סגן השר ר' משולם נהרי הי"ו, והדיין הרה"ג אלון אבידר שליט"א, גם בשאר בתיהם של גדולי רבני תימן.


 


להגדלה לחץ על התמונות…   


צילום: דוד זר הי"ו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0