r ברוך דיין האמת ר' סעדיה בר שלמה ז"ל - נוסח תימן

ברוך דיין האמת ר' סעדיה בר שלמה ז"ל

23 ינואר

המנוח נולד לערך בשנת ה'תרצ"ט (1939) ביפיד מחוז חיימה שבתימן, ולמד הרבה תורה אצל הרה"ג אברהם צובארה זצ"ל ועוד מחכמי המקום.


עלה בשנת ה'תש"י לארץ ישראל, למד תקופה מסויימת בישיבה בירושלים ואחר כך יצא לעבוד לפרנסתו בענף היהלומים.


ייסד לפני 50 שנה את בית הכנסת "צור ישראל" בשכונת עין התכלת (שאמי – צנעאני) במסירות רבה דאג לקיום המניין בחורף ובקייץ.


למעלה מ20 שנה התנדב בבית חולים "לניאדו" קרית צאנז נתניה.


היה בקי במסורת יהדות תימן מחד היה מתפלל שאמי – צנעאני ומאידך היה מקפיד לקרוא בתורה לפי חלק הדקדוק.


בסוף ימיו סבל הרבה והזדכך בייסוריו כשאמונתו חזקה בפיו ובליבו והשיב נשמתו בשבת האחרונה.


תנצב"ה

0