r

הודעה משמחת

23 ינואר

בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה" בעינייני נישואין[יט]


עם הדפסת גנוזות חשובות כמו קטעים משת"ז אבה"ע למהר"ש עמר,


וכן תשובה למהר"י מסעוד ועוד. הלכות שמחת חתן וכלה,


ועוד חומר תורני עשיר, מגוון ומעניין.


 


המעוניינים להפיץ לביהכנ"ס באזור מגוריהם,


או להשתתף בהנצחה וכדו'. ניתן לפנות ל:
אי-מייל :
mah@etrog.net.il
טל' : 0527156287

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0