r

הכנסת ס"ת לבית כנסת "שבזי" שכונה א' בבאר שבע

23 ינואר


ביום חמישי שבוע שעבר התקיימה הכנסת ס"ת לבית כנסת "שבזי"  ס"ת המהודר נכתב ע"י הרה"ג אלשיך שליט"א ונתרם ע"י אהרן וסעידה כהן הי"ו מוותיקי הקהילה בב"ש. הטקס החל בשעה 16:00 בבית מש' כהן בתפילת מנחה ברוב עם ולאחר מיכן החלו בסיום כתיבת האותיות. ובשירה וזמרה יצאה התהלוכה ברחובה של עיר לכיוון בית הכנסת ע"י הזמר משה ענקי הי"ו, לפי המנהג הוצאו ס"ת ישנים מהיכל ביהכ"ס לקדם את הס"ת החדש והאווירה ברחוב הייתה כמו בהקפות שניות של מוצאי שמחת תורה. לאחר תפילת ערבית התאספו כל הקהל לסעודת מצווה בבית "מורשת שבזי" דברי תורה נאמרו ע"י רב הקהילה הרה"ג רון אל  אהרון שליט"א אשר דיבר על חלקו של כל יהודי בתורה והצורך לקבוע עיתים לתורה. השמחה הסתיימה בשעה מאוחרת והציבור הרגיש התעלות רוחנית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0