r הלכות בציעת הפת ושאר ברכות - שתילי זתים - נוסח תימן

הלכות בציעת הפת ושאר ברכות – שתילי זתים

23 ינואר

בציעת הפת, ברכת המזון, ברכת הפירות, ברכת הריח, על הנסים, הטבת חלום, ברכות ההודאה, ברכות פרטיות, ברכת שהחיינו, הרואה פרחי אילן, שכל כוונותיו יהיו לשם שמים, תפילת המנחה, תפילת ערבית, קרית שמע על מטתו, הלכות צניעות.


 


לצפייה בקובץ ההלכות לחץ על התמונה…

 


 

0