r השור יסקל וגם בעליו יומת - נוסח תימן

השור יסקל וגם בעליו יומת

23 ינואר

מעשה בגוי עשיר ואלים ולו בתוך כל המקנה שור מובחר גדול וחזק שבו היה מתפאר שאין דומה לו, לימים נפל השור חסר אונים לא זז ובקושי רב נשם ורק עיני השור פקוחות ובוהות בחלל, ראה הגוי את שורו מקור גאוותו במצב זה ונזדעזע. אותו היום יום שישי היה ערב שבת קודש, היהודים כבר היו בבית הכנסת ועוד מספר רגעים יקבלו את השבת. והנה הגוי הופיע בפתח בית הכנסת וקרא לרב חיים בן משה חג'בי זצ"ל, ואמר לרב השור שלי מקור גאוותי שוכב כמו מת. אני רוצה שתעשה לו קמע שיבריא. ענה הרב לאותו הגוי, עכשיו אי אפשר כי עוד מעט נכנסת שבת וגם אין לי כאן את כלי הכתיבה, תבוא אלי במוצאי שבת. הגוי לא קבל את דברי הרב והתעקש שהרב יעשה לשורו קמע מיד.


הרב שוב הסביר לגוי כי עוד רגע והשבת בפתח. הגוי התעקש והרב פנה להיכנס לבית הכנסת להמשך התפילה.


הגוי כעס מאוד, פסע ודחף את כבוד הרב, ראה הרב את רשעותו וחוצפתו של הגוי וביקש מהגוי להמתין רגע אחד והוא יכתוב עבורו קמע. נכנס הרב לבית הכנסת לקח שארית של גפרור שרוף וכתב על פיסת נייר ציתות מתוך פסוק "השור יסקל וגם בעליו יומת" קיפל הרב את הנייר קשר בחוט ואמר לגוי קח את זה כפי שבקשתה ותקשור בקרן של השור והשור יבריא לחלוטין, הגוי שמח מיהר לביתו ועשה כפי שאמר לו הרב, והנה השור קם בריא ושלם ואפילו גם יותר כוחות משהיה לו, שמח הגוי שמחה גדולה והמתין למחרת ליום שבת בבוקר על מנת שיוכל לטייל עם השור למרעה ולהראות את יופיו לעוברים ושבים.


    למחרת ביום שבת קודש היהודים בבית הכנסת והנה לפני סיום התפילה הגיעה אליהם שמועה כי אותו גוי יצא לרעות את שורו והשור נגח את בעליו והמיתו, אנשים שראו את הדבר הלכו ואמרו לבנו של בגוי לך תראה מה עשה השור לאביך. בן הגוי לקח רובה ורץ למרעה, למראה אביו השוכב הרוג מלא דם נתמלא הבן זעם וירה בשור והרגו. וכך התקיים מה שכתב המקובל הרב חיים בן משה חג'בי זצ"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0