r

והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ממונו (שו"ע)

22 מאי

לפניכם מבחר תכשיטים לפני חג שבועות – לחץ כאן

שו"ע או"ח תקכ"ט סעיף ב': חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים אליו. כיצד משמחן? הקטנים נותן להם קליות ואגוזים והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ממונו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0