r ויחי - נוסח תימן
23 ינואר

כתוב במד"ר (פפ"ד י) שחמש פעמים השתחוו אחיו של יוסף ליוסף, כנגד חמש אלומות שנזכרו בפסוק (וישב לז ז) והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה וכו'. ובעץ יוסף כתוב ד' והחמישי אמר שמה אולי הוא וישתחו ישראל על ראש המטה. ולפי דעתי הקלה והפעוטה שאפשר לספור חמש פעמים השתחויות. א' ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה. ב' וישתחוו לו ארצה (כשהביאו לו המנחה). ג' ויקדו וישתחוו. ד' ויפלו לפניו ארצה, כשחזרו אחרי ענין הגביע. חמישית אחרי מות יעקב אבינו וילכו גם אחיו ויפלו לפניו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0