r חלוקת יהודי תימן - חלק ג' - נוסח תימן

חלוקת יהודי תימן – חלק ג'

23 ינואר

ביהדות תימן באופן כללי ניתן לזהות כמה פלגים שונים על פי אתרי התיישבותם בתימן.


 


מחוז ד'מאר


ד'מאר היא אחת הערים הגדולות בתימן. יהודיה שווים ליהודי העיר צנעא במסורתם ובתרבותם. בד'מאר היו תלמידי חכמים גדולים המפורסמים שבהם הרב יחיא גריידי, הרב סלימאן מעוצ'ה גריידי, הרב שלמה מלאחי, הרב לוי קשת. יהודי ד'מאר מפורסמים בשנינותם וחריפות לשונם. הדבר בא לידי ביטוי בפתגם העממי "זַבּטַתּ חֲמַאר וִלַא כִּלמַתּ צַאחִבּ דֲמַאר" (בעברית: "בעיטת החמור עדיפה על דיבור של איש דמאר"). הכפרים המפורסמים הסמוכים לעיר הם טַ'אף, בִּשֵאר ורֲצַאבַּהּ הנמצאים באזור גַּהְארַן. דרומית לדמאר ישנה עיר גדולה ובה הייתה קהילה יהודית גדולה והיא יֲרִים. רב הקהילה סמוך לעלייה היה מארי חַיִּים אַלקַאפִח ממשפחת קאפח המפורסמת שבצנעא. יש לציין כי אחד מרבני הכפר רצאבה אף הוא ממשפחת קאפח שבצנעא והוא מארי יִחיֵא אַלקַאפִח בן דודו של הרב יחיא קאפח שהיה רב מרכזי בצנעא. בן בתו הוא מארי נחום רצאבי, שהיה גם כן רבה של רצאבה ואביו של הרב יצחק רצאבי מבני ברק. עיר גדולה נוספת היא רדאע שבה הייתה בדור האחרון קהילה גדולה יותר מדמאר שנידלדלה מיהודיה.

0