r
26 אפריל

במתק לשונו ביאר הרב איתן יפעי שליט"א את שיר השירים על פי פירוש רש"י,
ושילב את הביאור באופן נפלא בתוך הפסוקים. בראש הביאור הציב פתיחה במעלת קריאת שיר השירים וסגולותיו,
ובסופו קונטרס נפלא המכיל מעשים מצדיקי הדורות הנוגעים אל מגילת שיר השירים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0