r יש צד חיובי ומשמח בנגיף הקורונה - נוסח תימן

יש צד חיובי ומשמח בנגיף הקורונה

17 מרץ

השבת הקרובה תיהיה שבת ראשונה בהסטוריה של מדינת ישראל ובכל קהילות היהודים בעולם

אין תחבורה ציבורית
אין רכבים
אין עבודה
אין מסעדות
אין חנויות פתוחות
אין ברים
אין מועדונים
אין קולנוע
אין ים
אין כדור רגל

שבת טהורה שכל משפחה בישראל תשב בבית סביב שולחן השבת 3 סעודות ארוחות אף אחד לא ממהר לשום מקום כי לאן ללכת

פעם ראשונה מקום המדינה יהודים שלא שמרו שבת כל החיים שלהם ירגישו פעם ראשונה את תענוג השבת ואת חווית השבת

*אתם קולטים איך הקודש ברוך הוא שולט על כל העולם וירוס שבקושי רואים במיקרוסקופ השבית את כל העולם תרתי משמע גם השבית את החיים וגם משבית שבת

*הכל מלמעלה העטלפים בסין הם היו השלוחים של הקדוש ברוך הוא להראות לנו את הכוח האין סופי שלו

*יהודי יקר תתבונן סביבך ותחשוב על זה איך קרא שכל המדינה חייבת לשבות שבת בצורה הכי חזקה שיש הכל מלמעלה מאת הקדוש ברוך הוא יתברך*

שבת שלום ומבורך
י.ק.ק.

תפיצו ההלאה בקבוצות ובסטטוסים ויהיה לכם הרבה זכויות

וכתוב עוד "אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין"

הלואי שנזכה בקרוב!

0