r מארי חיים ניני בן רבי יוסף מעוצ'ה זצ"ל - נוסח תימן

מארי חיים ניני בן רבי יוסף מעוצ'ה זצ"ל

23 ינואר

כבוד סבי ועטרת ראשי מארי חיים ניני בן רבי יוסף מעוצ'ה זצ"ל מממושב אליקים
הלך לעולמו בשיבה טובה ב י"א בשבט השנה.
אדם צנוע ירא שמיים אשר תורת ה' שגורה בפיו יומם ולילה.
גם שהיה ניעור משנתו באישון ליל ועל אף מוגבלותו (אינו רואה כבר 40 שנה לערך)
באמצע הלילה תמיד פסוקי תורה עם נעימה מיוחדת שרק יחידי סגולה יודעים ומכירים ניגון זה.
מעולם לא התלונן על מוגבלות הראיה וקיבל את כל ייסוריו באהבה רבה אותה לא הפסיק להראות לבורא עולם.
משפט ששגור בפיו "ודע את ה'" בכל פעם שהיינו מגיעים כך הוא היה פותח ביקור "אצ'לחו עיאלי".
"אדם לעמל יולד" כל חייו עמל, עוד בגיל 80 אני זוכר אותו על אף שאינו רואה עם המגל הגדול אוסף את העשבים.
מקים את הסוכה בכוחות עצמו, למעשה, מוגבלותו לא הפריעה לו בעבודות השוטפות בגשמיות והרוחניות.
תכונות רבות היו בו ובין הבולטות שבהן, היא ריפוי אנשים באמצעות עיסוי שלמד מתימן ידע והכיר את גוף האדם על כל אבריו וגידיו.
שהגיע אדם שהומלץ לניתוח סבא היה זה שמציל אותו מהסכינים.
כל מי שהיה מגיע עם כאבי פרקים לדוקטור בועזון רופא מושב אליקים,
הרופא היה כותב הפניה אל מארי חיים ניני.
יהי זכרו ברוך.
תנצב"ה


 


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0