r מארי יחיא אלשיך זצללה"ה - נוסח תימן

מארי יחיא אלשיך זצללה"ה

23 ינואר


כתב כמוהר"ר הגה"צ רבי יחיא אלשיך זצללה"ה:
"הנה רבים תמהים ושואלים: למה אין הרבה חיבורים מחכמי תימן?
התשובה: משום שרוב חכמי תימן נהגו ענוה בעצמם, וטענו שדי להם ללמוד בספרים שכבר חוברו…
ובאמת – היו הרבה מחכמי תימן שחברו ספרים – בהלכות, בדרושים, בשירים ופיוטים. אך משום שלא היה בית דפוס ליהודים בתימן היה המחבר מצניע את החיבור אצלו.
ולפעמים צאצאיו לא ידעו בערך החיבור, והטמינוהו בתוך הגניזה…"
גם אנו עומדים ושואלים:
היכן היא תורתו של רבנו זצ"ל?
האם אף אנחנו לא נדע בערכה ונטמינה בתוך הגניזה?!
אמת, כי רבנו זצ"ל היה סמל הענוה וההתבטלות. אך נותרו עמנו חידושים ודרושים מאוצרותיו. קיימים עוד ממכתביו ומאמריו, יש מורשה משירי קדשו ותפילותיו!
האם "בית דפוס" חסר לנו?
ורבנו היכן היה? מדוע לא טרח "לעצמו"…
דומה, כי התשובה לכך נכתבה כבר לפני למעלה מארבעים שנה באחד ממכתביו של רבנו זצ"ל:
למעלת כבוד ידידי השם הטוב …
…כי אתה יודע – שלפעמים שבוע אחרי שבוע אני עסוק לענות לאנשים יומם ולילה, ולוקחים אותי פה ושם.
ואחתום בשים שלום טוב
הצ' יחיא ב"ר נתנאל אלשיך


כולנו רוצים להוודע למסכת חייו של מו"ר זצ"ל
כולנו חפצים ללמוד ממעשיו וללכת בדרכיו.
כולנו משתוקקים לחזות בחידושי תורתו.
…אולי גם נצליח להשיב לו מעט הכרת טובה על כל אשר מסר נפשו למעננו.
עתה, רק בידינו הדבר!
אנו פונים לכל מי שיש בידו או בידיעתו כל סוג של חומר הקשור למורנו ורבנו זצ"ל, למשפחתו, או לבית הכנסת "בית אלשיך" {קלטות, הסרטות, מכתבים, עובדות.} שישתדל מאוד להודיענו ויזכה בזאת להיות שותף בעריכת הספרים שיצאו לאור בעזרת ה'.


הכתובת למשלוחים להודעות ולהנצחות:
מכון כנפי יונה
דאר אלקטרוני: kanfeyona@013net.net
טל: 0737372734
נייד: 0527670672
ת. ד. 8397 נתיבות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0