r מארי סאלם סלח סאלם זצ"ל ממושב חדיד - נוסח תימן

מארי סאלם סלח סאלם זצ"ל ממושב חדיד

23 ינואר


השיב את נשמתו ליוצרו ביום שבת פרשת שופטים תשס"ח, מארי סאלם היה בקי בתורה ובמכמניה סבל ייסורים במשך השנתיים האחרונים הגיע לגבורות היה מוהל שוחט ובודק,סופר סתם..ומקובל איש האלוקים, ליוהו למנוחות תושבי מושב חדיד מביתו דרך בית הכנסת שבו התפלל לבית עלמין בחדיד, יושבים שבעה בביתו משק 43 במושב.
תנצב"ה

0