r מבעד חור המרזב - נוסח תימן

מבעד חור המרזב

23 ינואר

ויהי היום ותושבי ג'חזאן מקטנם ועד גדולם שטפו במרוצה לעבר ביתו בן ארבע קומות של מנחם מתנא לראות במאורע מחריד: בנו של בעל הבית, תינוק בן שנה, ישב לו על המרזב היוצא מן הגג והבולט מן הקיר באורך שתי אמות ונשקף לגיא העמוק שבתחתית ההר התלול שעליו עומד הבית, תחתיו תהום פעורה וכפשע בינו לבין המות, הקהל הצטופף והביט באימה וחרדה לעבר העולל היושב לו בשלוה וידו מחזיקה ברפיון במרזב. אם רק ירפה מעט את ידו ואיבד את שווי משקלו ונפל לתהום וגופו יתנפץ בסלעי הצור אשר בצלע ההר, שעה קלה קודם לכן עלתה בעלת הבית לגג עם בנה, את התינוק הניחה בצד והלכה לשטוח אשבולי תירס ליבשם. בהיותה שקועה במלאכתה לא הבחינה בתינוק שישב לשחק ולא עלה על דעתה, כי דבר סכנה בגג. בטרם יבואו לגור בבית זה לפני כמה שנים קיימו מצות "עשה" שבתורה ובנו מעקה לגגם "פן יפול הנופל ממנו". הביט התינוק במעקה וראה חור. הציץ בחור וראה צפור קטנה יפה וצבעונית, שעמדה על המרזב מבחוץ וצייצה. נמשך לבו אחרי הצפור ועשה את אשר לא יאמן. הכניס ראשו הקטן לתוך החור ויצא וישב על גבי המרזב התלוי בין ארץ ושמים. הצפור פרחה לה והוא נשאר שעון על מרפקו האחד ואוחז ביד השניה בשפת המרזב, אמו שמחמת עיסוק. לא הרגישה בו, סיימה את מלאכתה, ותפן כה וכה לבקש את עוללה והנה איננו. חפשה בכל הבית ולא מצאתו ותרד למטה ותבקשהו ולא נמצא. עודנה מחפשת והנה צעקות. נשקפה בעד החלון ותראה אנשים מתקהלים תחת ביתה וצועקים בקולי קולות. ראשיהם כלפי מעלה ופניהם חרדות. לא ידעה את פשר המהומה אך לבה ניבא לה רעות כי חרדה על תינוקה ותצא מן הבית, נשאה עיניה למעלה ותרא את בנה וכרגע נהפך עליה לבה חשכו עיניה ותפל ותכרע תחתיה. חפשו האנשים עצה להציל את התינוק ולא מצאו. קיר הבית אבני גזית ואי אפשר לטפס עליו וסולם גדול בגובה הבית לא נמצא, מן הגג אי אפשר להגיע בגלל גובה המעקה. קיים חשש שמא ייבהל התינוק וירפה את ידיו מן המרזב, אין עצה ואין תושיה. ויעמדו כל הקהל בתחתית הבית ויצפו למעלה נואשים ומשתאים לחסדי ה" נראה היה כי רק נס משמים יכול היה להציל את התינוק. ובאותה עיירה התגורר יהודי צעיר, חכם ונבון, גבה-קומה וחסון כאלונים ושמו נסים, בכל מקרה שיהיה ובכל סכנה שתבוא יהיה הוא בין הראשונים לשים נפשו בכפו ולהציל נפש ורכוש. פעם אחת טפסו ילדים, על עץ גדול ובלסו תאנים. והנה ענף אחד נשבר והילד שעמד עליך מעד תחתיו וישאר תלוי בין שמים וארץ. רגליו תלויות באויר ובשארית כוחותיו מחזיקות ידיו בענף השבור. ויבוא נסים ויטפס ויקשור חבל בראש העץ ויחזק. בחבל ויחליק למטה ובהגיעו לילד התלוי משכהו אליו חבקהו בין ידו וירד יחד עמו ושניהם הגיעו בשלום למטה. הפעם מצא נסים עצה אחרת מה עשה? לקח תינוק אחר ויתן בידיו ממתקים, כפתורים ודברי צבעונין ויניחו בפתח חור המרזב. הציצו שני התינוקות זה בזה מבעד לחור וימצאו עניין משותף זה שבפנים גופו מגודל ולא יוכל לצאת וזה שעל המרזב נמשך אל חברו ואל דברי הצבעונין שבידו ומיד שכב על גחונו וילך על ארבעותיו ויזחל דרך החור פנימה, ויקח נסים את שני התינוקות בשתי ידיו ויורידם מטה וימסרם לאמותיהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0