r

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרש חניכי הישיבות ק"ק תימן

23 ינואר

השבוע נערכה ברוב פאר והדר הכנסת ספר תורה לבית כנסת חניכי הישיבות ק"ק תימן, במעמד הרבנים הגאונים שליט"א מאות ממתפללי בית הכנסת ומשפחת התורמים ואברכי העיר.


האירוע החל בתחילת רחוב בן קיסמא בביתו של הרב אסף העצני, בנו של תורם הספר תורה הרב הגאון רבי צדוק העצני שליט"א, ממעתיקי המסורת ומשומרי הגחלת של מסורת תימן המפוארת. ומשם יצאה התהלוכה בשירה ובזמרה ובריקודים לכבודה של תורה, על ידי מאות ממתפללי בית הכנסת, אברכי קהילת חניכי הישיבות ומשפחת התורמים, עד שהוכנס להיכל בית הכנסת ברחוב יהודה הנשיא.


במהלך הכנסת ספר התורה להיכל הנעימה לפי הקהל מקהלה מילדי בית הכנסת, ששרו שירים שאותם נהגו על פי מסורת תימן לשורר לכבודה של תורה.


לאחר שהוכנס ספר התורה לבית הכנסת נערכה סעודת מצווה למתפללי בית הכנסת ולמשפחת התורמים, כשבמהלך הסעודה נשאו הרבנים הגאונים שליט"א דברים לכבודה של תורה, ולכבודו של תורם הספר תורה החשוב, לכבודו של ספר התורה שנכתב בדקדוקים ובהידורים מיוחדים, ולכבודו של המקום תורה החשוב- בית מדרש חניכי הישיבות ק"ק תימן – שאליו הוכנס ספר התורה.


כיבדו את האירוע בהשתתפותם ובדבריהם: הגאון רבי פנחס קורח שליט"א מגדולי רבני תימן, מורו ורבו של תורם הספר תורה וממכווני דרכו של בית המדרש, הגאון רבי שמואל כהן שליט"א רב קהילת חניכי הישיבות הספרדים באלעד, הגאון רבי איתן גמליאל שליט"א רבה של קהילת בני תימן באלעד, הגאון רבי שלום דמארי שליט"א מרבני העיר בת ים, הגאון רבי עובדיה יפעי שליט"א רב שכונת הדר יוסף ומרבני העיר, הגאון רבי דב רוזין שליט"א רב שכונת דרך החיים והגאון רבי בנימין ברזילי מו"צ בעירנו. וכן ידידי משפחת התורמים: הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א רבה של קרית אונו, הגאון רבי אברהם אריה שליט"א, הגאון רבי ישראל מחפוץ שליט"א והגאון רבי אבירן הלוי שליט"א דיין בת"א.


כמו כן, כיבדו את האירוע חברי העיריה הרב משה ברדוגו הי"ו נציג הקהילה בעיריה, והרב אשר נהרי הי"ו מידידי המשפחה הקרובים.


מתפללי בית הכנסת מודים מאוד למשטרת ישראל שהקדישה כוחות מתוגברים על מנת להסדיר את התהלוכה כסדרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0