r נַשִיד שְׁמַע הָאֵל - שִיר עַיִן וְלֵב - נוסח תימן

נַשִיד שְׁמַע הָאֵל – שִיר עַיִן וְלֵב

23 ינוארלהאזנה בחלון נפרד לחץ כאן

נַשִיד שְׁמַע הָאֵלשמע האל ענני בתפלה בעת אקרא בשיר דוד תהלה


 


לפניך אני נחשב כאין יתוש קטן קדמני תחלה


 


מאד חרד לבבי גם וחלה בגלותי אני אמה שפלה


 


הלא בכי"ץ אשר שירו משלים ילוד חזמ"ק אני קל מנמלה
אנא ה' הושיענא נא


אנא ה' הצליחה נא

שִיר עַיִן וְלֵבעין ולב יחד מריבים            בין הכרובים סובבים


 


מתעלסים שם באהבים        חכמה ודעת עוזבים


 


עין ללב תען ותקרא גש נא וקום התעוררה


אתה ממלא חטא ועברה      תחמוד וגם תתחברה


לא תדעה כל סוד ומשרה     רק בהבלים תבחרה


ותשכרה מיין ענבים            כל מעשיך נכתבים


 


 


לב יענה החטא גרמך          מה לך להרבות נאמך


תראי בכל שבתך וקומך       איזה במראיו ירחמך


אז תתפשי אותו באשמך       חטאי במכתב על שמך


תתחמדי יפים וטובים          תמיד ברע מתאהבים


 


 


עין תדבר שב מכונך           לא איראה ממענך


בתאוות תמשיך רצונך         לא תיראה בית דין אנך


עת כי יגלו את קלונך           דומה ורדיה יצפנך


כי נהלכת בכזבים   ובמעשים מתערבים


 


 


לב יענה שמעי וצפי מה לך בריבך תשאפי


תראי לכל תואר ויופי           לפני עלמות תכספי


ואני בתוך חדרי בשופי         עלי בזאת אל תסעפי


אתבישה בין הקרובים          עלי חסודך חושבים


 


 


עין השיבתהו בחימה           לי מחשבתך גרמה


תמשיך לאיש בחור ועלמה    בין החשוקים תרדמה


וביום פקידת הנשמה           תשוב גויה נפצמה


תדריכך בין הלהבים           שמה מדור האויבים


 


 


לב יענה זהו דברך שטית ותרתי אחרך


נפתה בחובך מנעורך          ואני צעיר יופי ורך


ותדבקי אותי בסורך            אוי ליך ביום דין יוצרך


תתבישי בין הנדיבים           ובני אלהים נצבים


 


 


עין בקולה תעננו    ביני ובינך יבחנו


סוד אל בתורה אמצאנו        בין החכמים יחנו


אראך בסוד לא תעשנו         עדי חכמים יענו


אתה תהרהר באהובים        תמיד בחיקך שוכבים


 


 


לב רץ ודבר לה ואמר          למה תריביני במר


תטעי ברע גלם וחמר          עת תשקדי לשתות חמר


עם לוט אשר זנה ונשמר      זרעו במי רע יאמר


שם יהמו אליו כלבים           קפוד ומיני עורבים


 


 


עין השיבה אל תבזה           תחשוד לבת טובים בזה


כי זה גרמך הנמבזה           ואני בלכתך אחזה


תחטא בלי כהן ומזה           הכל גרמך זה וזה


תמתיק במים הגנובים         תרוץ בחברת גונבים


 


 


ואומרה שמעו סכופים          כמה תריבון חורפים


הן כלכם רעים חצופים         דברי עברה רודפים


יום דין תהו יחד דחופים       עת יגשו הצורפים


אז תדאגו שמה עצבים         בין העפרים נרקבים


 


 


אחתום בשלום רב יסובב      כל איש נבון לחש וטוב


שלום שמי שמח ותאב         לראות אדוני ברחוב


צורי שלח ינון בקרוב           וסלח לכל עון וחוב


יבוא ויקבוץ עם עלובים         יעלו לארצם רוהבים


 


והללויה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0