r

סיקור עצרת תפילה חיזוק והתעוררות – תשס"ט

23 ינואר

אלפים מבני ק"ק בני תימן השתתפו בעצרת תפילה, חיזוק והתעוררות, שנערכה במוצאי שבת פרשת "ניצבים וילך" באולמות "ארמונות חן" בבני ברק. את המעמד האדיר פארו בנוכחותם גדולי ומאורי יהדות תימן המעטירה ועשרות רבנים מכל רחבי הארץ ובניהם ראשי ישיבות וכוללים, רבני ערים ושכונות, מורי הוראה ויושבי על מדין, ורבני ק"ק לבני תימן.


 


המעמד המפואר והמרומם מאורגן ע"י "איחוד בני התורה" שהינו גוף עצמאי ללא זיקה ושייכות ציבורית הפועלים רבות למען ציבור האברכים ובני התורה, מהווה זו השנה החמישית ברציפות כאירוע השנתי המרכזי המלכד ומאחד את עולם התורה מק"ק בני תימן על כל גווניו כאשר אלפי האברכים בני התורה ובחורים מהישיבות הקדושות ממלאים את האולמות וצופים במסכי ענק בדברי חיזוק וההתעוררות כהכנה לימי הדין מגדולי התורה שליט"א.


את המעמד פתח הגאון רבי אריה גמליאל שליט"א ראש ישיבת שדרות שהביא את חידושו של הרש"ש הקדוש שכתב שכל יהודי שיקבל עליו בימים אלו לפחות קבלה אחת טובה ויקיים אותה בשלמות יזכה ליום הדין.


הגאון רבי מנחם שמואלי שליט"א ראש ישיבת עטרת יואל עמד בדבריו על גודל מעלת התשובה שמתכנת את קלקולי החטא והביא את דברי המשך חוכמה שביאר את הפסוק בפרשת ניצבים "ראה נתתי לפניך … את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע" שכל המתרשל בתשובה מכניס עצמו לחשש של חיים או מוות ח"ו.


הגאון רבי פנחס קורח שליט"א רב ומו"ץ דק"ק "שערי הלכה" ציטט מדברי הרמ"א שעיקר העבודה של האדם הינה "שיויתי ה' לנגדי תמיד ופרושו שאם חיים התחושה מתמדת שמלוא כל הארץ כבודו ממילא דפוסי ההתנהגות משתנים לדבקות בה' ובפרט בימים אלו הימים הנוראים שהקב"ה מצוי בקרבנו כמו שכתוב "דרשו ה' בהמצאו…"  לסיום ברך את יוזמי ומארגני הכנס שמאחדים ומאגדים את בחורי הישיבות וציבור בני התורה.


המרא דאתרא הגאון רבי שלמה קורח שליט"א פנה לבני הישיבות והאברכים בקריאה נרגשת לניצול הזמן ביגיעת לימוד התורה כמאמר דוד המלך ע"ה "טוב לי יום בחצרך…" וממילא גם ההכנה ליום הדין תהיה מתוך תורה ויר"ש.


את המשא המרכזי נשא הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה בנושא התשובה והביא את המדרש על הפסוק "ה' אורי וישעי" ה' אורי בראש השנה, והקשה הרי ראש השנה זה יום דין ולא יום של אורה. אלא פירש שבר"ה ה' שופך אור על האדם שמאיר ומעורר את הנשמה להתקרב אליו יתברך. בסיום דבריו חיזק את מפעלי החסד "חסדי נעמי" שתרמו את האולמות לערב הקדוש.


 


כאמור כל הנואמים העלו על נס את פועלם הכביר של מארגני הכנס ראשי הנהלת "איחוד בני התורה" ובקשו מהם להמשיך ולהרחיב את פעולותיהם למען ציבור בני התורה.


 


בחצות בדיוק החלה אמירת הסליחות ברוב עם מתוך ספר "אשמורות האיחוד" שיצא במהדורה מיוחדת לכבוד האירוע וחולק כשי לבאי ומשתתפי העצרת. כאשר לפני התיבה עברו הגאון רבי פנחס קורח שליט"א הידוע בתפילתו הזכה המרטיטה את נימי הלב, הרה"ג רבי אברהם אריה שליט"א והרב יהודה גמליאל.


כמו"כ חולק לבאי הכנס לוח שנה מפואר מתנת "איחוד בני התורה".


מארגני העצרת הודו לכל התורמים שתרמו מהונם, לעשרות רכזי ופעילי ה"איחוד" ונציגי הציבור מכל רחבי הארץ, וכן לארגונים שעזרו וסייעו רבות להצלחת העצרת.


יצוין כי אלפים מכל רחבי הארץ, שנבצר מהם להגיע, האזינו למהלך העצרת שהועברה בשידור חי במערכת "קול הלשון


בסיום העצרת שנמשכה עד 2:00 לפנות בוקר התפזר קהל האלפים בתחושה של אחדות והתרוממות רוח לקראת יום הדין הקרב ובא. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0