r

עלון אור ההליכות לחודש כסלו

23 ינואר

בעלון :
  • דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו לפרשת השבוע בנושא "מסרים מאת יעקב אבינו".
  • העלון מוקדש ברובו לרב הגאון עובדיה יוסף זצ"ל ולהוקרה למפעלו הגדול בתורה ובהלכה.
  • "מישיבה דלמטה לישיבה דלמעלה" לדמותו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל מאת הרה"ג רצון ערוסי.
  • "שני הענקים ומפעלם המשותף", לדמותם של הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב יוסף קאפח זצ"ל, במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
  • "שני המאורות הגדולים" לדמותם של הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב יוסף קאפח זצ"ל, מאת הרב צפניה ערוסי יצ"ו
  • ובל יפקד מקומות של המדור "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו" שו"ת מאת מו"ר הגר"י קאפח זצ"ל.

 


לצפייה בעלון לחץ כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0