r

עלון אור ההליכות לחודש שבט

23 ינואר

בעלון:  • דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו  "נימוסי השלחן והחינוך היהודי"


  • "תיקון בטעות שיש אחריות על המוצר" מאת הרב חיים והב יצ"ו


  • "עמוד התורה והיראה" הרב אדיר דחוח הלוי יצ"ו


  • "לעילוי נשמת", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו


  • והמדור הקבוע והחשוב "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו", תשובות מאת מו"ר הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל

לצפייה בעלון לחץ כאן…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0