r עלון ענפי התורה - צו - נוסח תימן

עלון ענפי התורה – צו

23 ינואר

הנהלת עלון ענפי התורה מחפשת מתנדבים מפיצים ושלחים להפיץ את העלון ברחבי הארץ

במיוחד באזור הצפון (מרכסים לכיון נהריה עכו ועוד)

לפרטים: 050-7893773

0