r

ערב לימוד ואזכרה לרב ישעיהו משורר זצ"ל

23 ינוארבמלאת אחת עשרה שנים לפטירת הרב ישעיהו משורר זצ"ל, שכיהן למעלה מארבעים שנה כדיין, כאב"ד וכחבר בית הדין הגדול שבירושלים, נערך ערב לימוד ואזכרה בבית הכנסת 'נוה קדשך' שבפ"ת. הערב נפתח על ידי בנו, הרב אביעד משורר, בתפילת מנחה. את השיעור הראשון העביר הרב יהונתן אדואר – רב שכונת מרכז העיר פ"ת, בנושא "שמעיה אומר: אהוב את המלאכה…". הרב אדואר דיבר על הרבנות שמקברת את בעליה. כל רבנות היינו: כל תפקיד שיש בו שררה. הרב נתן דוגמאות מהתנ"ך לכך שרוב המנהיגים לא רצו בשררה, והשתדלו לברוח ממנה. אלה שרדפו אחר השררה סיימו תפקידם באופן לא ראוי, כגון: קרח ועדתו, אדניה בן חגית, ועוד. הרב אדואר סיפר לקהל הרב שגדש את אולם בית הכנסת כי שוחח בנושא הרבנות עם הרב משורר זצ"ל שהסביר את מטרת ריבוי הישיבות והלומדים בארץ ישראל. מחוץ לערך לימוד התורה של הפרט והכלל, שאל הרב משורר, לשם מה אנו זקוקים לכל כך הרבה תלמידים? האם לכולם סיכוי להתמנות למשרה רבנית? המציאות מוכיחה שרק למעטים! אלא, אמר הרב משורר, אנו זקוקים להם כדי שיהיה ציבור תורני גדול שיוכל לבחור את הרבנים. ציבור שתהיה בו מספיק הבנה בתורה כדי לדעת מי באמת גדול בתורה ומי אכן ראוי לאותה איצטלה.את השיעור השני העביר הרב רצון ערוסי, רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית. הרב בחר לדון באחד הנושאים הבוערים ביותר היום. חבותו של נהג שרצח נפש או חבל והזיק בתאונת דרכים. לדברי הרב ערוסי לא בכדי בחר הוא לכנות זאת כרצח ולא כהריגה, כיוון שאף אם מדובר בפגיעה בשוגג, הרי שרבנו הרמב"ם הגדיר זאת כרצח. הרב סקר את סוגי השגגה הקיימים בתאונות דרכים, וטען שהעונשים המוטלים כיום על הנהגים העבריינים אינם מחנכים ואינם תורמים להרתעה ולבלימת התופעה האיומה. בהתבסס על דברי הפוסקים מציע הרב ערוסי לחייב נהגים שגרמו למותו של אדם במזונות בניו ובנותיו של הקורבן. המצב הקיים היום, שהעבריין הרוצח מקבל כל מחסורו בכלא על חשבון הציבור הוא בלתי נסבל, אינו צודק וחובה עלינו לשנותו בהקדם. כאן הציע הרב מספר פתרונות הנובעים מדברי הפוסקים ואשר יכולים הם להיות ישימים בימינו.


את השיעור השלישי העביר הרב נתנאל אהרון גלעדי, נכדו של הרב משורר, המשמש מורה הוראה בקרית ספר. הרב גלעדי דיבר על הקשר שעשו חז"ל בין תלמיד חכם ובין ספר תורה. הרב הסביר את הרעיון העומד מאחורי ההלכה המתירה למכור אפילו ספר תורה על מנת לקיים תלמידי חכמים הלומדים תורה. הלכה זו נובעת מתוך תפיסה שתלמידי החכמים הם עצמם כספר תורה חי בהיותם אמונים על העברת התורה שבעל-פה.


הרב עזרא קרני, מחתני הרב זצ"ל, שהנחה את הערב, הודה לקהל הרב שהשתתף, לרבנים ולאנשי הציבור שכיבדו את הערב בנוכחותם. הרב יהונתן אדואר, הרב רצון ערוסי, הרב נתנאל אהרון גלעדי, הרב עמנואל שרעבי, הרב אביעד אשואל, הרב עזריה פיג'ו, מר פלטיאל אייזנטל, מר רמי הופנברג ראש מינהל החינוך בעיריית פ"ת. כן הודה הרב קרני, בשם הרבנית שרה משורר, לגופים שנתנו יד להצלחת ערב הלימוד, המועצה הדתית בפ"ת בראשות המנכ"ל מר עופר אברהם, עיריית פ"ת האגף לתרבות תורנית בראשות ר' בנימין דרשן ור' שמואל זלצר, וכן להנהלת בית הכנסת 'נוה קדשך' בפ"ת, ביהכנ"ס אותו הנהיג הרב זצ"ל משך שנים רבות, ובו מתקיימים ערבי הלימוד מאז פטירת הרב זצ"ל.


את הערב סיים בנו, הרב שלום-חי משורר, בתפילת ערבית.  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0