r פגישת חיזוק להגר"ע יוסף שליט"א - נוסח תימן

פגישת חיזוק להגר"ע יוסף שליט"א

23 ינואר

אתמול בערב (רביעי), הגיעו מספר רבנים מקהילתנו ק"ק תימן, לביתו של הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א. בכדי לחזק אותו לאחר הארוע מוחי קל שעבר.
חלקם של הרבנים מוכרים בעדתינו וחלקם (רובם) מוכרים הרבה פחות, הרבנים אשר נכחו  חתמו על מכתב תמיכה ברב עובדיה (ללא שום הזכרה של נושא פוליטי זה או אחר) ואלה הם הרבנים: הרה"ג משה תנעמי שליט"א, הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א, הרה"ג פנחס קורח שליט"א, הרה"ג יוסף סאמין שליט"א, הרה"ג שלמה צדוק שליט"א ועוד רבנים שמוכרים הרבה פחות (כנראה שהיה עניין למלא את השולחן והמכתב ברבנים). כמו כן נכח בפגישה הנציג "התימני" של ש"ס בכנסת השר משולם נהרי, אשר לצערנו אינו ממלא את תפקידו נאמנה ולא עשה דבר למען ק"ק תימן יע"א.


במהלך הפגישה אשר אורגנה ע"י שני הפעילים בש"ס ר' ידידיה ידעי הי"ו ור' נתי נחום הי"ו התייחס הרב עובדיה לכל המתרחש סביב מפלגת "כח להשפיע" של הרב אמנון יצחק, ואלו הם דבריו:
"הוא שופך כל חמתו על בני ביתי, מבזה אותם, מחרף ומגדף אותם, הם לא עשו כלום".


"הם לא אמרו כלום" אמר הגר"ע יוסף. "אמרו לי שיבוא אליך? אמרתי להם לא. לא מאמין שהוא ישמע לי, למה להפסיק את התורה בשביל לדבר שיחה בטלה, זה הטעם, לא שאני שונא אותו, אלא כל הטעם שהוא לא ישמע לי, 'והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי', הוא רוצה לעשות לעצמו חבילות חבילות, מה אני יכול לעשות" אמר מרן הגר"ע יוסף.


"תבורכו מפי עליון, תעזרנו לנו, שנוכל להתגבר על כל הגזירות, יוצא אחד – יוצא דופן, כמו אמנון יצחק, זה מחליש אותנו, במקום זה אנחנו נתגבר על האוייבים שלנו, כאיש אחד חברים, נתגבר בשביל לעסוק בתורה, בשביל לחזק את התורה, זה מגמתנו, תעזרו לנו".


"יש לכם טענות עלינו, מוכנים לקבל בכל דבר ודבר, אתם אהובים שלנו, אתם ידידים שלנו, מה זה תימני, בבלי, מצרי?, כולנו בני איש אחד אנחנו, בניו של יעקב אבינו, תורה ציווה לנו משה מורשת קהילת יעקב, התורה לא בשביל אשכנזים, התורה בשביל כל בני ישראל".


"תעזרנו לנו שנוכל להיות כולנו כאיש אחד חברים, לעזור לתנועה שלנו שכל מגמתה בשביל התורה לעם ישראל, ואתם אהובים ברורים, קדושים, אין לכם דעות משונות". אמר הגר"ע יוסף.


מעניין שפתאום נזכרו בש"ס ברבנים התימנים, חלקם לא פגשו מעולם את הרב עובדיה וכנראה שחלקם גם לא יפגשו אותו יותר בעתיד. אני יודע שלחלק מהרבנים, יש חשבון פתוח עם הרב אמנון יצחק  (עם כל הרבנים המוכרים שהיו שם אנכי בקשר על בסיס קשר יומי ולכן ידועים לי הדברים בוודאות), וחלקם אף נכוו ממנו בצורה קשה ביותר, אבל זה לא אומר שכעת צריך להראות תמיכה במפלגת ש"ס, כולנו מבינים שתזמון "פגישת החיזוק ברב עובדיה" איננו מקרי, לא ראינו משלחת של רבני עדות אחרות שהגיעו "לחזק" את הרב עובדיה, וגם בפעמים קודמות שהרב עובדיה חלה לא הוזמנה משלחת כמו זו.
ש"ס החריבה את מורשתינו, זו העת לסגור איתם חשבון, שידעו שמהיום צריך לעבוד קצת בשביל התימנים (אני לא אומר לעבוד קשה, כי הם לא עבדו כלל עד היום).
אני חושב שהדברים שהרב עובדיה אומר משקפים את תפיסת עולמם של ראשי ש"ס, "יש לכם טענות עלינו, מוכנים לקבל בכל דבר ודבר, אתם אהובים שלנו…". איפה הייתם עד היום שזעקנו לשמיים ולא התייחסתם, גם לרב עובדיה מובן מאליו שיש לתימנים המון טענות כלפי ש"ס. בנוסף, הרב עובדיה מרבה להשתמש במילים "עלינו" "אנחנו" כשהוא מתייחס לש"ס, וכשהוא מדבר על התימנים הוא משתמש במילים "אתם" "לכם" ועוד.


יהי רצון שנחזה בהתחזקותו של הגוש החרדי, ובהחלשותה של מפלגת ש"ס.

0