r פיצוי לנפגעי גזזת עפ"י החוק לפיצוי נפגעי גזזת. - נוסח תימן

פיצוי לנפגעי גזזת עפ"י החוק לפיצוי נפגעי גזזת.

23 ינואר

פרדס חנה: 25.04.2007


 


אל: יוצאי תימן בישראל


 


ג.א.נ.


הנדון: פיצוי לנפגעי  גזזת עפ"י החוק לפיצוי נפגעי גזזת


 


במסגרת מאמצי העמותה לקידום ולמימוש זכויות נפגעי מחלת הגזזת בישראל  ( ע.ר. 580437978), אנו פונים אליכם על מנת לעזור לנו לאתר את נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת בקרב יוצאי תימן, וזאת על מנת לאפשר לכל אותם נפגעי ההקרנות לקבל פיצוי כספי ממדינת ישראל בגין הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו להם בשל ההקרנות אותן עברו נגד מחלת הגזזת במדינת ישראל או בארצות המוצא, בין השנים 1946-1960.


 


להלן הסבר קצר לחוק


בשנות ה-50 הגיעו למדינת ישראל גלי עלייה מכל ארצות תבל. חלקם של העולים הגיעו לארץ לאחר שחלו במחלת הגזזת, מחלה אשר הופיעה כפטרייה על הראש. מערכת הבריאות, אשר חששה מהתפרצות מגפת גזזת בארץ, החליטה לטפל באותם ילדים בטיפולים שונים אשר כללו בין היתר טיפול בהקרנות.


 


כך החל מבצע שבמסגרתו בוצעו הקרנות רדיואקטיביות בראשיהם של ילדים עד גיל 15 מצפון אפריקה (בעיקר מלוב וממרוקו), ממדינות ערב (עירק,מצרים ותימן) ומאירן וכן במספר מועט של ילדים אשר באו במגע עם אוכלוסיות אלו במעברות או במחנה המעבר. בסך הכל מדובר בכמאתיים אלף ילדים אשר עברו הקרנות נגד מחלת הגזזת.


 


במסגרת טיפול זה, אשר נערך לילדים בארצות המוצא  ובמדינת ישראל, עברו המטופלים בין 1-5 הקרנות ברמת מינון קרינתית השווה לכ-500 צילומי רנטגן רגילים לכל טיפול, טיפולים אשר גרמו לדילול מיידי של שערם. מעט השער שנותר נמרח בשעווה ונתלש בטיפול אכזרי וכואב הזכור לכל העוברים אותו כטראומה קשה ביותר, עד יום זה.


 


לאחר שנים התגלו באותם ילדים שטופלו בהקרנות, תופעות לוואי קשות, אשר החמורות מביניהן הן מחלות ממאירות סופניות. בשנת 1995 קבעה הכנסת, בחוק לפיצוי נפגעי גזזת הסדר לפיצוי אותם נפגעים או בני משפחותיהם אשר נפגעו במחלות מסוימות , המנויות בתוספת לחוק, עקב הטיפול ההקרנות.


 


החוק  שנחקק בשנת 1995 קובע כי מי שעבר הקרנות נגד גזזת במדינת ישראל או בארצות המוצא, לצורך עלייתו לישראל, בין השנים 1946 ועד 1960, זכאי לפיצוי ממדינת ישראל בגין הנזקים שנגרמו לו.  כלומר: מי שעבר הקרנות ולא נגרמו לו נזקים פיזיים ו/או הנזקים שנגרמו לו אינם כלולים ומוגדרים בחוק או בתקנות אינו זכאי לכל פיצוי ממדינת ישראל.


 


בחוק נקבעו שני שלבים של דיון בתביעה לפיצויי:


 


ועדת מומחים אשר בראשה יושב שופט בדימוס, אשר תפקידה לקבוע אם התובע אכן עבר  הקרנות.


וועדה רפואית הקובעת את אחוז הליקוי לכל נפגע ונפגע כאשר גובה הפיצוי נגזר  מאחוז הליקוי.


 


הוועדות הרפואיות מעניקות לנפגעים פיצוי רק בגין הליקויים המופיעים בחוק ובתקנות כאשר עיקרי הליקויים הם: התקרחויות וצלקות באזור הראש, שער דליל, דלקות באזור הראש, גידולים סרטניים באזור הראש וכל סוגי הגידולים במוח וכן גידולים סרטניים בבלוטות התריס או הרוק.


נפגע אשר ייקבעו לו אחוזי ליקוי בגין הליקויים הנ"ל יוכל גם לקבל פיצוי על נזקים נפשיים שנגרמו לו, אם יצליח להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים כי אכן נגרמו לו נזקים כאלו.


 


סכום הפיצוי לו זכאי הנפגע מחולק ל-3 קבוצות עיקריות של זכאים:


 


מי שנקבעו  לו 5-39 אחוזי נכות, זכאי למענק חד פעמי של 1,218 שקלים בעבור כל אחוז נכות.


 


מי שנקבעו לו 40-74 אחוזי  נכות, יקבל מלבד מענק חד פעמי בסכום של 75,000 ₪ גם קצבה חודשית בסכום הנע בין 750 שקלים ל-1,350 שקלים.


 


מי שנקבעו לו 75-100 אחוזי נכות יקבל מענק חד פעמי של כ-150 אלף שקל וכן קצבה חודשית בגובה שבין 1800-1400 ₪.


 


הקצבה החודשית משולמת לזכאים רטרואקטיבית מיום בו התגלה בהם הליקוי (אך לא לפני שנת 1995). משמעות הדבר היא, כי נפגע הזכאי לקצבה רטרואקטיבית משנת 1995 יוכל לקבל סכומים של מאות אלפי שקלים בגין פגיעה זו.


 


 החוק קובע גם פיצוי למי שמוגדר כשאריו של נפגע:


 


בן זוגו של נפגע זכאי כיום לפיצוי חד פעמי של כ-56,000 ₪ בעוד ילדיו זכאים לפיצוי  של כ-34,000 ₪.


 


עד יום זה זכו לפיצוי ממדינת ישראל עפ"י החוק שחוקק בשנת 1995 כ-30,000 נפגעי גזזת ו/או שאריהם. 


כ-150,000 נפגעים טרם פנו עד היום לקבלת הפיצוי המגיע להם כחוק!!!


 


 


נשמח להפגש עם כל אחד מיוצאי תימן בישראל לצורך מסירת מיידע מפורט יותר על החוק על מנת לאפשר לאלפי יוצאי תימן הזכאים לכך עפ"י חוק,אך כנראה אינם מודעים לו, לקבל הפיצוי המגיע להם.


 


 


אנא, מלאו הטופס הרצ"ב והחזירוהו למשרדי העמותה על מנת שנוכל ליצור עמכם קשר ולקבוע עמכם פגישה.


 


להורדת הטופס לחץ כאן


ב ב ר כ ה


עמיחי מוסקוביץ


יו"ר העמותה לקידום ולמימוש


זכויות נפגעי מחלת הגזזת בישראל


רחוב יהלום 2/1


052-2732487 / 057-2732487 / 04-6275299


פרדס חנה  מיקוד: 37000
אתר:
http://www.gazezet.org.il

0