r פירוש כסף צרוף לפרשת פקודי - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת פקודי

23 ינואר

ויכס הענן וגו' ויכס גי' צ"ו. ויכס במלואו כזה וי"ו יו"ד כ"ף סמ"ך גי' רס"ב. אפ"ל כי כשהקים משה את המשכן שהוא רמז למלכו"ת המשכן העליון אז היה יורד אור מי"ס והיה מתנוצץ אור י' הויו"ת שהם גי' ר"ס ונסתמית עינה של הסט"א הנק' צ"ו ואז ברחה לה ופסקה הזוהמא ג"כ מישראל אלמלא ח"ו הרשעים גורמים במעשיהם הרעים לא היתה שולטת הסט"א עוד ויכ"ס במילואו כזה ו"ו יו"ד כא"ף סמ"ך גי' כ"ו ז"ה בר"ח ע"ה את אהל מועד ר"ת גי' מ"ב וס"ת תלד רמז בזה שהצדיקים מעלין אותה תמיד בשם מ"ב והרשעים כ"י ת"ו גורמים שתולד סט"א ומחטיאה אותם. אלמלא בכח ק' ברכות שבכל יום שהוא ממלא את המלכו"ת והיא מתמלאת עלינו רחמים. כבוד ה' היינו השכינה שנק' כבוד ה'. מלא את המשכן ר"ת מאה רמז לק' ברכות של כל יום שחיוב מוטל על כל אדם מישראל לקיים אותן וא"ש הי"ב:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0