r פירוש משכיל דורש לפרשת ויקרא - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת ויקרא

23 ינואר

ויקרא אל משה, הפסוק הזה היה ראוי להיות נכתב כן, ויקרא ה' אל משה מאהל מועד וידבר אליו לאמר, ומפני שלא נכתב כן, אנו למדים שהקורא בחינה בפע"ץ, והמדבר בחינה בפני עצמה, ואהל מועד בחינה בפני עצמה, ובחינת הקריאה במלכות סוד שם אדנ"י תורה שבע"פ וזהו סוד אלף זעירא דויקרא, ובחי' הדיבור משם הוי"ה, שהוא ז"א, סוד תורה שבכתב, כמבואר בכתוב, וסוד אהל מועד שהוא האמצעי שמקשר ב' הבחינות עם משה וישראל. ולזה אמר הכ' תחלה ויקרא אל משה בסתם, כמו ואל משה אמר, וזהו ע"י המלכות שם אדני, ואח"כ וידבר ה' אליו שהוא הת"ת בחי' שם הוי"ה, ובאמצעות מה זכה משה וישראל לזה, בזכות המשכן, וזהו מאהל מועד לאמר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0