r פירוש משכיל דורש לפרשת ראה אנכי - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת ראה אנכי

23 ינואר

 ל, הלא המה בעבר הירדן.


לעד"ן דאפשר דהכי פירושו הלא המה סימניהן ומצריהן שבהיותכם הולכין, עבר הירדן אחריכם ממש. וקו דרך מבוא השמש, לפניכם בארץ הכנעני היושב בערבה, זה סימן מקומם. מול הגלגל מצד דרומם, כנגדם מרחוק קצת הגלגל. אצל אלוני מורה מצד צפונם, סמוך להם אלוני מורה. הרי ביאר מצריהם מד' רוחות וסי' מקומם, אלא שמצרי מזרח ומערב לפי שאינן מקומות, ייחד באיזה קו מהמזרח הם נגדו, ואיזה קו מהמערב הם נגדו. וכתב הרמב"ן ז"ל, שהר גרזים בדרום והר עיבל בצפון וא"כ הם כך והצפון והדרום יתחלף למ"ד מבוא השמש  מקום זריחתה ולמ"ד שקיעתה וה' ינחנו בדרך האמת.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0