r פירוש קיץ המזבח לפרשת ויצא - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת ויצא

23 ינואר

ל, א, ותרא רחל וגו' ותקנא רחל באחתה וגו'.


במדרש הקשו והא כתיב אל יקנא לבך בחטאים כי אם בירא"ה כל היום, ואת אמרת ותקנא רחל באחותה, אלא נתקנאה במעשיה הטובים, אמרה אילולי שהיתה צדקת היתה יולדת, עכ"ל. ללמדינו שאל יתקנא האדם במי שהולכים אחר הבלי העולם הזה, שקנאה זו אין לה יסוד ואין לה קיום, ואל יתקנא אלא במי שהולכים אחר דרכי ה' שהיא הקנאה היסודית הקיימת לעולם, ויבטח בה' ולא יהרהר אחר מדותיו של הקב"ה דכל מה דעבדין משמיא לטב, והעיקר ילך בדרכי ה' בכל דרכיו שהיא הדרך החיים היסודיים לעולם, ולא יאונה לו כל און, ובזכות זה יזכה לאריכות ימים ושנים כמו שזכו אבותינו ע"ה זת"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0