r פירוש קיץ המזבח לפרשת מקץ - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת מקץ

23 ינואר

י, פרעח קצף על עבדיו.


במדרש אמרו, זש"ה לכו חזו מפעלות אל' נורא עלילה על בנ"א, מקציף עבדים על אדוניהם כדי ליתן גדולה ליוסף הצדיק, פרעה קצף על עבדיו. ומקציף אדונים על עבדיהם כדי ליתן גדולה לצדיק, קצף בגתן ותרש על אחשורש, כדי ליתן גדולה למרדכי הצדיק, עכ"ל. באו ללמדינו שאל יתייאש האדם מן הרחמים אף שהוא בצרה גדולה, לפי שהקב"ה רחמן הוא בעל העלות בעל הסבות, והוא יכול על כל ואין מעצור לפניו יתברך, ולפיכך הביא להם סבות אלו בכדי לבטל מחשבתן הרעה של שונאי ישראל והוציאם מאפלה לאורה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0